אישור תכנית לימודים

הרישום למקצועות הלימוד מתבצע לפני תחילת הסמסטר על גבי טופס הצעת תכנית לימודים. על המנחה להתוות את תכנית הלימודים של הסטודנט בהתאם לדרישות הקבלה (השלמות), אופי המחקר ודרישות המלגה (אם יש), בכפוף לכללים הבאים:

  • ממוצע אקדמי תקין של סטודנט בבית הספר לתארים מתקדמים הוא 75. סטודנט שמצבו אקדמי אינו תקין לא יוכל להגיש נושא מחקר או לקבל חופשת לימודים.
  • ציון עובר במקצוע הנלמד לקראת תואר מתקדם: 65.
  • במקצועות הסמכה ובמקצועות משותפים הסמכה/מתקדמים ניתן לתקן כישלון או להיבחן לצורך שיפור ציון במועד ב'.
  • כישלון במקצועות מתקדמים מחייב הרשמה מחדש למקצוע לשם תיקון הכישלון. לא ניתן להשאיר ציון נכשל בגיליון הציונים של סטודנט.
  • ניתן להגדיר מראש מקצועות השלמה/מעבר למעמד מן המניין, שלא יחושבו בממוצע הכללי.