יציאה לשבתון/ חל"ת

  • מנחה המתכוון לצאת לשבתון/חל"ת יודיע על כך ללשכת הסגל האקדמי.
  • לשכת הסגל מודיעה למדור לומדים על מועד היציאה
  • טפסי החלפת הנחייה יישלחו ליחידה, המתבקשת למנות מנחה מחליף לכל אחד מהמונחים.
  • במדור לומדים מבצעים החלפת ההנחיה ושחרור השבתון.
  • אם המנחה מבקש מראש, יוחזרו המונחים שלו אוטומטית להנחייתו עם שובו.
  • המנחה המחליף משמש כמנחה אחראי לכל דבר עבור המונחה.
  • מנחה היוצא לשבתון בארץ ומעונין להמשיך בהנחיה, יתחייב לעמוד לרשות הסטודנט על כל המשתמע מכך.

מומלץ לא לקבל סטודנט חדש לפני יציאה לשבתון, בעיקר דוקטורנט לפני בחינת מועמדות.