היעדרות מלגאים מהטכניון

מנחה אחראי הוא זה אשר נמצא בקשר ישיר עם המלגאי והוא מחויב לאשר מראש כל היעדרות של מלגאי מהטכניון בהתאם לדרישות המפורטות בסעיף "היעדרות מלגאים מהטכניון".