תנאים לקבלת מלגה

הענקת המלגה נועדה לאפשר הקדשת זמן למחקר ויצירת תנאים שיובילו לסיום הדרישות לתואר עד לתום תקופת המלגה. משך קבלת המלגה מוגבל ומשתנה בהתאם לסוג התואר וליחידה האקדמית. למידע נוסף ראה משך קבלת המלגה.

תנאים לקבלת מלגה