מענקי נסיעה למלגאים המציגים בכנסים מדעיים בחו"ל

הטכניון רואה חשיבות רבה בהשתתפות תלמידי המחקר בכנסים מדעיים בחו"ל. כדי לעודד פעילות זאת בית הספר תומך במימון הנסיעות לחו"ל באמצעות מענקי נסיעה, הניתנים בשלב זה למלגאים בלבד. מטרת מענק הנסיעה היא לאפשר למלגאי ביה"ס המצטיינים להשתתף באופן פעיל (הצגת מאמר או פוסטר) בכנסים מדעיים בין לאומיים.
מענק הנסיעה ניתן על סמך הצטיינות המלגאי המתבטאת בפרסומים מדעיים, ציוני הקורסים ומכתבי המלצה.
קבלת השתתפות מביה"ס מותנית בהשלמת הוצאות הנסיעה על ידי המנחה ו/או היחידה האקדמית.
ניתן לפנות לבקשת מענק נסיעה מביה"ס רק בתנאי שמומשו מענקי נסיעה ממקורות נוספים (אם יש כאלו) כגון:
מענקים ממלגות הצטיינות חוץ טכניוניות: קלור, עזריאלי, ות"ת, משרד המדע ועוד.
מענקים ממלגות הצטיינות פנים טכניוניות: מלגות על-שם – ג'ייקובס, ג'ייקובס קוואלקום, גוטווירט, דניאל, זף, פיין, אד סטל ועוד.
מענקי נסיעה מקרן קשרי מדע: לרשות המלגאים המשתלמים לתואר דוקטור ומועסקים כסגל נלווה בטכניון ישנה קרן לקשרי מדע בינלאומיים (קק"מ).
למלוא המידע בנושא (כולל כלל הקריטריונים) אנא ראה סעיף מענקי נסיעה למלגאים המציגים בכנסים בחו"ל.