מהם מסלולי הלימוד הפתוחים בפני בוגרי מדעי החברה?

  • בוגרי סטטיסטיקה – סטטיסטיקה, חקר ביצועים וניתוח מערכות, כלכלה, מתמטיקה שימושית, מנהל עסקים, תכנון ערים ואזורים, מדעי התחבורה, עיצוב תעשייתי, מגיסטר להנדסה כללי.
  • בוגרי סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, מדעי המדינה, שרותי אנוש וכו' – מדעי התחבורה (בטיחות בדרכים), תכנון ערים ואזורים, עיצוב תעשייתי, מנהל עסקים.
  • גיאוגרפיה – תכנון ערים ואזורים, מדעי גיאו-אינפורמציה, מדעי התחבורה (בטיחות בדרכים), מנהל עסקים.
  • פסיכולוגיה – מדעי ההתנהגות והניהול, תכנון ערים ואזורים, עיצוב תעשייתי, מדעי התחבורה (בטיחות בדרכים), מנהל עסקים.