האם ישנה אפשרות ללמוד לשני תארים במקביל?

  • סטודנט הלומד לקראת תואר מחקרי יכול לבקש להירשם לתואר שני משני בנתיב ללא תזה, בתנאים מסוימים. במקרה זה הקבלה חייבת להיות מאושרת ע"י המנחה והוועדות לתארים מתקדמים ב-2 הפקולטות.
  • הלימוד בתואר המשני כרוך בתשלום שכ"ל מלא ונפרד מהתואר הראשי.
  • אסור ללמוד לתואר ראשון נוסף, למעט תכנית "מבטים" בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה.
  • לפרטים נוספים, נא לקרוא הכתוב כאן