האם ציוני מקצועות ההשלמה משתקללים בממוצע הציונים?

  • מקצועות ההשלמה הם חלק אינטגרלי מדרישות התואר ולכן משתקללים בממוצע.
  • ניתן להוציא מחוץ לתואר ציונים במקצועות השלמה שהיוו תנאי למעבר למעמד "מן-המנין";  זאת, רק לאחר עמידה בדרישות ההשלמה ולאחר המעבר ממעמד "משלים" למעמד "מן-המנין", בכפוף להמלצת המנחה ומרכז תארים מתקדמים ביחידה.