האם אפשר להירשם פעם שנייה למקצוע בכדי לשפר ציון?

  • לא
  • המקרה החריג
    אם נדרשת להשיג ציון ספציפי במקצוע המהווה תנאי להעברתך למעמד "סטודנט מן המניין" ולא עמדת בדרישה, בהמלצת הוועדה היחידתית ניתן לרשום אותך שנית למקצוע.