בעניין התקציר הפרסומי – הכותרת של העבודה לא נכנסת במלואה לשדה שהוקצה לה. מה עושים?

יש ארבעה שדות שמיועדים לכותרת ואפשר להשתמש בהם. אין לקטוע מילים באמצע. בכל מקרה שהשדות אינם מספיקים, יש לציין זאת בעת הגשת התקציר ויבוצע תיקון ידני.