היכן אפשר להדפיס את החיבורים?

אין הנחיה המגבילה את הדפסת החיבורים בבית דפוס מסוים. בכל מקרה, אפשר להדפיס ולכרוך את החיבורים ביחידת הדפוס בטכניון. מספר הטלפון שלהם הוא 04-8294385 או 04-8294373.