כיצד ישלחו אישורי הזכאות לתואר?

אישורי הזכאות לתואר נשלחים בדואר רגיל ובדוא"ל לכתובות שמופיעות בטופס הפרטים האישיים.