כיצד ישלחו אישורי הזכאות לתואר?

אישורי הזכאות לתואר והתדפיסים הסופיים נשלחים בדוא"ל לכתובת שמופיעה בטופס הפרטים האישיים.