מהי מדיניות הענקת המלגות בביה"ס לתארים מתקדמים?

המלגות בביה"ס לתארים מתקדמים מוענקות על פי שיקולים אקדמיים בלבד. השיקולים אינם מושפעים מנתונים סוציאליים או כלכליים.
המלגות מוענקות לסטודנטים בנתיב מחקרי בלבד.
בנתיב "ללא תזה" לא מוענקות מלגות (פרט לחיילים בשירות חובה/משרתים בשירות לאומי, הרשאים להגיש בקשה למלגת שכר לימוד).