כיצד מחולקות המלגות בביה"ס ומהו גובה המלגה?

המלגות בטכניון מוענקות במנות חודשיות.
סטודנט יכול לקבל 1-6 מנות מלגה בחודש מסוים.
מספר מנות המלגה נקבע ע"י היחידה האקדמית.
שווי מנת מלגה נקבע בהתאם לתואר ולשלב המחקרי בו נמצא הסטודנט: מגיסטר לפני אישור נושא מחקר; מגיסטר אחרי נושא מחקר; ד"ר לפני בחינת מועמדות; ד"ר אחרי בחינת מועמדות.
שווי מנת מלגה מתעדכן מעת לעת והוא מפורסם באתר ביה"ס תחת: מידע כללי – מלגות