האם מלגאים משלמים שכר לימוד?

למקבלי מלגה מוענקת מלגת שכר לימוד.
גובה מלגת שכר הלימוד יהיה יחסי למספר מנות המלגה.
קבלת מנה אחת מקנה מלגת שכר לימוד בהיקף של 25%, קבלת 2 מנות מקנה מלגת שכר לימוד בהיקף של 50%, קבלת שלוש מנות מקנה מלגת שכר לימוד בהיקף של 75% וקבלת 4 מנות מלגה ומעלה מקנה מלגת שכר לימוד מלאה.
עבור תקופה בה לא מוענקת מלגה, מחויבים בשכר לימוד בהתאם לתקנות.