לכמה זמן מוענקת המלגה?

משך קבלת המלגות משתנה בהתאם לסוג התואר וליחידה האקדמית.
המידע המלא מפורסם באתר ביה"ס תחת: משך קבלת המלגה