האם מלגאי חייב לשהות בטכניון והאם הוא רשאי לעבוד?

סטודנט המקבל 4 מנות מלגה ומעלה חייב להקדיש את מלוא זמנו למחקר ואינו רשאי לעבוד, פרט להוראה כסגל נלווה בלשכת הסגל האקדמי בטכניון, בהיקף מוגבל. סטודנט המקבל 1-3 מנות מלגה רשאי לעבוד בהוראה בטכניון בהיקף מוגבל או בעבודה חלקית מחוץ לטכניון.
המידע המלא בנושא שהיית מלגאים בטכניון ותנאי ההרשאה לעבודה במקביל לקבלת מלגה מפורסם באתר ביה"ס תחת: תנאים לקבלת מלגה