האם חיילים בשירות חובה משלמים שכר לימוד?

חיילים בשרות חובה או מי שמשרתים בשרות לאומי, העומדים בדרישות האקדמיות לקבלת מלגה, זכאים להגיש בקשה למלגת שכר לימוד (פטור שכ"ל). המלגה ניתנת רק בתקופת שירות החובה/השרות הלאומי. המלגה מיועדת רק למשתלמים בקמפוס הטכניון בחיפה .
סטודנט בשירות חובה/שירות לאומי יגיש ליחידה האקדמית טופס בקשה לקבלת מלגה ויציין בה מלגת שכר לימוד לחיילים/שרות לאומי. יש לצרף אישורים בהתאם לדרישות המפורטות בטופס הבקשה.