איך אני מזמין אישור לימודים?

סטודנטים פעילים מקבלים אישור סטודנט עדכני לתיבת הדוא"ל הטכניוני כשבועיים לפני התחלת סמסטר ושוב כשבועיים לאחר התחלת סמסטר.

סטודנטים פעילים הזקוקים לאישורים נוספים/אחרים מתבקשים לפעול לפי ההנחיות המופיעות בקישור הבא:

https://graduate.technion.ac.il/personal_info/approvals

סטודנטים שאינם פעילים (בהפסקת לימודים ו/או בוגרים), מתבקשים לפעול לפי ההנחיות המופיעות בקישור הבא:

https://payment.web.technion.ac.il/graduate-certificate/