המערכת לא מאפשרת לי לדווח מילות מפתח

  • מילות מפתח מיועדות להוות אינדקס למחקר. המערכת מאפשרת דיווח מילים כאלה רק לסטודנט בנתיב מחקר (מחקר/פרויקט עבודת גמר).
  • אם הנך בנתיב "ללא תזה" ובכוונתך לעבור לאחד מנתיבי המחקר, יש לתאם את דיווח מילות המפתח עם מזכירת הפקולטה או עם סיגל במדור מעקב, בטל: 04-8292574 או בדוא"ל.