טופס התחשבות בהורים לילדים עד כיתה ו'

 • התחשבות בהורים - חלק מהסטודנטים והסטודנטיות בטכניון הם הורים אשר נושאים באחריות כלכלית והורית
  גדולה בשל המגבלות על מערכת החינוך. על מנת למזער את הפגיעה האקדמית באוכלוסיית ההורים ולאפשר המשך
  לימודים רציפים במהלך הסמסטר הנוכחי, סטודנטים וסטודנטיות אשר הם הורים לילדים עד כיתות ו' (כולל), מתבקשים למלא את
  הטופס המקוון בצירוף ספח ת.ז. בו מופיעים הילדים . הטופס יאושר ע"י רכזת תארים מתקדמים ביחידה האקדמית שלהם.
  לאחר אישור הטופס ע"י הרכזת ושליחתו בחזרה לסטודנט, על הסטודנט לפנות עם האישור למרצים לקבל את ההתאמות הנדרשות.

  זכאים להתאמות הבאות:
  1. הפחתת היקף ההגשות הנדרשות (המרצה האחראי יפחית לפחות 20 אחוז מהיקף המטלות הנדרשות במהלך כל
  הסמסטר) ומתן זמן נוסף להגשת מטלות (תוספת 50 אחוז למספר הימים להגשה).

  2. בקורסים אשר יש בהם נוכחות חובה: ויתור על חובת נוכחות (פיסית ודיגיטלית) בהרצאות ובתרגולים . אנו מודעים לעובדה
  שסביבת עבודה ביתית עתירת ילדים אינה מאפשרת למידה בשעות ובמועדים בהם נקבעו השיעורים במערכת.
  הורים לילדים כאמור לעיל יהיו פטורים מחובת נוכחות וישלימו את החומר בכוחות עצמם.

  3. ניתן לחזור על קורס פעם נוספת בהתאם לנהלי ביה"ס כפי שמופיעים בקישור הבא:
  https://graduate.technion.ac.il/redoing_course/

 • Please enter a number from 1 to 999
 • יש לצרף לבקשה את הספח מתעודת הזהות שבו מופיעים שמות הילדים ותאריך הלידה (יש לוודא שהסריקה ברורה).

 • שחרר קבצים כאן או