שינוי מסלול לימודים/מעבר פקולטה

סטודנט המבקש לשנות את מסלול הלימודים, בין אם במהלך לימודיו ובין אם רק התקבל, יגיש בקשה למעבר פקולטה במדור רישום וקבלה בבית הספר לתארים מתקדמים באמצעות הטופס בקשה למעבר מסלול לימודים/פקולטה.

הנחיות לשינוי מסלול לימודים/מעבר פקולטה:

  • מעבר מסלול/פקולטה אפשרי פעם אחת לכל היותר במהלך הלימודים לתואר.
  • לא ניתן לבצע מעבר במהלך הסמסטר – את הבקשות יש להגיש במסגרת תקופת הרישום עבור תואר שני, לפי המועדים המופיעים באתר בית הספר.
  • הסטודנט ימשיך להיות סטודנט ביחידה האקדמית אליה משויך עד לקבלת תשובה מהיחידה האקדמית אליה מעוניין לעבור. עם קבלת התשובה החיובית יופסקו הלימודים ביחידה הקודמת והסטודנט יתקבל למסלול/פקולטה אליהם ביקש לעבור.
  • מעבר מסלול/פקולטה משמעותו התחלת לימודים מחודשת. משך ההשתלמות ושכר הלימוד ייקבעו מחדש בהתאם לדרישות הלימוד (ראה שכר לימוד)
  • המלגות שהוענקו ביחידה האקדמית אותה הסטודנט עזב ייחשבו במניין המלגות המוענקות לתואר.

מעבר מסלול/לימודים פקולטה אינו אפשרי במסלול דוקטור ישיר