שפות

דרישת אנגלית מורחבת

על כל הסטודנטים בתארים מתקדמים  לעמוד בחובת האנגלית המורחבת, אלא אם עמדו בעבר בדרישה במסגרת תואר מתקדם אחר בטכניון  או זכאים לפטור לפי המפורט בקישור בהמשך מטה.

עמידה בדרישת אנגלית מורחבת בכל תצורה (קורס, בחינה או פטור) תעניק לסטודנטים 2 נק' מעבר לדרישות לימוד הקורסים של התואר.

תהליך העמידה בדרישה:

 1. בסמסטר הראשון ללימודים:

יש לגשת לבחינה ב"אנגלית מורחבת" עד לסוף הסמסטר. ניתן לגשת לבחינה החל משלב הרישום לתואר, אין חובה להירשם לקורס אנגלית בשלב זה. עמידה בדרישה היא קבלת  ציון עובר (לפחות 65)

לצורך העמידה בדרישה יש להירשם לבחינה באנגלית דרך הקישור להלן.

 1. בסמסטר השני ללימודים:

סטודנטים.יות שלא ניגשו לבחינה או שניגשו ונכשלו ידרשו להירשם ולהשתתף בקורס "אנגלית מורחבת".  בתום הסמסטר יש לגשת ולעבור את הבחינה. סטודנטים.יות במסלול מחקרי עם תזה יכולים.ות להשתתף בקורס העשרה באנגלית לתארים מתקדמים במקום בקורס "אנגלית מורחבת" ולעבור את הבחינה שמתקיימת בסופו, כתנאי למילוי הדרישה.

יש להירשם לקורס 328013 דרך הקישור באתר לימודים הומניסטיים. סטודנטים בנתיב מחקרי יכולים להירשם לקורס 328014

 1. בסמסטר השלישי ללימודים:

סטודנטים.ות שלא עמדו בבחינה עד לתום הסמסטר השני יקבלו הזדמנות אחרונה למילוי הדרישה ל"אנגלית מורחבת" בסמסטר השלישי. יש להירשם לקורס (גם אם הקורס נלמד כבר בסמסטר השני) כתנאי להשתתפות בבחינה.

יש להירשם לקורס 328013 דרך הקישור באתר לימודים הומניסטיים. סטודנטים בנתיב מחקרי יכולים להירשם לקורס 328014

סטודנטים.ות שלא עברו את הבחינה בתום הסמסטר השלישי,  לימודיהם יופסקו.

דוקטורנטים שהתקבלו ללימודים באמצע הסמסטר ומבקשים להירשם לבחינה בסוף הסמסטר מתבקשים לפנות לגב' לירז ונדר.

מידע נוסף

כתיבה מדעית באנגלית לדוקטורנטים

 • המקצוע כתיבה מדעית באנגלית, מקנה כלים לניתוח מבנה המאמר האקדמי בשטחי מחקר שונים, תוך שימת דגש על בעיות דקדוקיות ותחביריות אופייניות. המקצוע כולל שיעור של שעתיים בשבוע ופגישות אישיות לצורך דיון ושיפור הכתיבה של כל סטודנט.
 • הקבלה למקצוע מותנית בהשלמת הדרישה לאנגלית מורחבת (ראה לעיל).
 • הודעה על פתיחת ההרשמה למקצוע נשלחת בדואר אלקטרוני.
 • השלמת הדרישה למקצוע מותנית בהשתתפות בשיעורים, בפגישות האישיות ובהגשת עבודת גמר בציון 'עובר'.
 • לדוקטורטים
  המקצוע כתיבה מדעית באנגלית הוא מקצוע חובה ויש להשלים אותו תוך שלושה סמסטרים מתחילת ההשתלמות.
  פטור מהמקצוע ינתן בהמלצת מרכזת המקצוע על סמך הבחינה המתקיימת בשיעור הראשון.
  סטודנטים במסלול הישיר לדוקטורט נדרשים להשלים את המקצוע תוך שלושה סמסטרים לאחר שמעמדם הוסב לתואר דוקטור.
  אי השלמת הדרישה במועד – סטודנט אשר לא השלים את הדרישה עד הסמסטר השלישי להשתלמותו – יוכל להשלימה בסמסטר הרביעי. לא השלים את הדרישה בסמסטר הרביעי – יועבר למצב אקדמי "לא תקין" ותינתן לו הזדמנות אחת נוספת להשלמת הדרישה. לא השלים את הדרישה בסמסטר החמישי – תופסק השתלמותו.
 • למסטרנטים
  סטודנט לתואר מגיסטר אשר השלים את הדרישה לאנגלית מורחבת, רשאי להירשם למקצוע על בסיס מקום פנוי. סטודנט שיסיים את הקורס בהצלחה וימשיך בלימודיו לתואר דוקטור, ייבחן בשיעור הראשון של הקורס לדוקטורנטים לקבלת פטור או להמשך לימוד בקורס.
 • הודעות על מועדי ההרשמה נשלחות לסטודנטים בדואר האלקטרוני.