שפות

סטודנט חייב להוכיח ידיעת השפה האנגלית. המחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות אחראית על לימוד שפות בטכניון. ליצירת קשר:  טלפון 04-8293507 או לחילופין פנו לאתר היחידה ללימודים הומניסטיים.

אנגלית