אי השלמת הדרישה לאנגלית מורחבת במועד

סטודנט אשר נכשל בבחינה או לא ניגש לבחינה בסמסטר הראשון ללימודיו:

  • נדרש להשתתף בסמסטר השני בקורס ההכנה ולעמוד בבחינה. אם לא ישלים את הדרישה במועד זה, יועבר למצב אקדמי "לא תקין".
  • בסמסטר השלישי תינתן לו אפשרות נוספת להשלים את הדרישה ע"י הרשמה והשתתפות בקורס ועמידה בבחינה.
  • אם ייכשל הסטודנט במועד זה – תופסק השתלמותו.
  • לאחר הפסקת ההשתלמות יוכל הסטודנט להירשם לקורס ולבחינה באמצעות היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ בעלות של 200 ₪ עבור השתתפות בקורס ו-300 ש"ח עבור ההשתתפות בבחינה.
  • אם תושלם הדרישה תוך סמסטר אחד מיום הפסקת הלימודים, לא תידרש הגשת מועמדות חדשה ללימודים.