כתיבה מדעית באנגלית

  • המקצוע כתיבה מדעית באנגלית, מקנה כלים לניתוח מבנה המאמר האקדמי בשטחי מחקר שונים, תוך שימת דגש על בעיות דקדוקיות ותחביריות אופייניות. המקצוע כולל שיעור של שעתיים בשבוע ופגישות אישיות לצורך דיון ושיפור הכתיבה של כל סטודנט.
  • הודעה על פתיחת ההרשמה למקצוע נשלחת בדואר אלקטרוני.
  • השלמת הדרישה למקצוע מותנית בהשתתפות בשיעורים, בפגישות האישיות ובהגשת עבודת גמר בציון 'עובר'.
  • לדוקטורטים
    המקצוע כתיבה מדעית באנגלית הוא מקצוע חובה ויש להשלים אותו תוך שלושה סמסטרים מתחילת ההשתלמות.
    פטור מהמקצוע ינתן בהמלצת מרכזת המקצוע על סמך הבחינה המתקיימת בשיעור הראשון.
    סטודנטים במסלול הישיר לדוקטורט נדרשים להשלים את המקצוע תוך שלושה סמסטרים לאחר שמעמדם הוסב לתואר דוקטור.