כתיבה מדעית באנגלית

 • המקצוע כתיבה מדעית באנגלית, מקנה כלים לניתוח מבנה המאמר האקדמי בשטחי מחקר שונים, תוך שימת דגש על בעיות דקדוקיות ותחביריות אופייניות. המקצוע כולל שיעור של שעתיים בשבוע ופגישות אישיות לצורך דיון ושיפור הכתיבה של כל סטודנט.
 • הקבלה למקצוע מותנית בהשלמת הדרישה לאנגלית מורחבת (ראה לעיל).
 • הודעה על פתיחת ההרשמה למקצוע נשלחת בדואר אלקטרוני.
 • השלמת הדרישה למקצוע מותנית בהשתתפות בשיעורים, בפגישות האישיות ובהגשת עבודת גמר בציון 'עובר'.
 • לדוקטורטים
  המקצוע כתיבה מדעית באנגלית הוא מקצוע חובה ויש להשלים אותו תוך שלושה סמסטרים מתחילת ההשתלמות.
  פטור מהמקצוע ינתן בהמלצת מרכזת המקצוע על סמך הבחינה המתקיימת בשיעור הראשון.
  סטודנטים במסלול הישיר לדוקטורט נדרשים להשלים את המקצוע תוך שלושה סמסטרים לאחר שמעמדם הוסב לתואר דוקטור.
  אי השלמת הדרישה במועד – סטודנט אשר לא השלים את הדרישה עד הסמסטר השלישי להשתלמותו – יוכל להשלימה בסמסטר הרביעי. לא השלים את הדרישה בסמסטר הרביעי – יועבר למצב אקדמי "לא תקין" ותינתן לו הזדמנות אחת נוספת להשלמת הדרישה. לא השלים את הדרישה בסמסטר החמישי – תופסק השתלמותו.
 • למסטרנטים
  סטודנט לתואר מגיסטר אשר השלים את הדרישה לאנגלית מורחבת, רשאי להירשם למקצוע על בסיס מקום פנוי. סטודנט שיסיים את הקורס בהצלחה וימשיך בלימודיו לתואר דוקטור, ייבחן בשיעור הראשון של הקורס לדוקטורנטים לקבלת פטור או להמשך לימוד בקורס.
 • הודעות על מועדי ההרשמה נשלחות לסטודנטים בדואר האלקטרוני.