הכנה לבחינה

  • ניתן למצוא באתר המחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות ארבע דוגמאות בחינה כולל תשובות.
  • קיימת אפשרות להשתמש במעבדת CALL – הוראת אנגלית בעזרת מחשב – הנמצאת במחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות.
  • קורס הכנה לבחינות באנגלית – מתקיים פעמיים בשבוע ומיועד למי שלא עמד בדרישה במועד (עקב היעדרות מהבחינה או כישלון בבחינה).