מועדי בחינה

  • הבחינה מתקיימת שלוש פעמים בשנה, בדרך כלל בחודשים: ינואר, יוני וספטמבר.
  • הודעה על המועדים המדויקים נשלחת לסטודנטים החייבים בבחינה בדואר האלקטרוני.