אנגלית מורחבת

סטודנט בבית הספר לתארים מתקדמים נדרש לעבור את הבחינה באנגלית מורחבת במהלך הסמסטר הראשון ללימודיו.