סטודנט שהופסקה השתלמותו

  • לסטודנט אשר השתלמותו הופסקה עקב אי עמידה באנגלית מורחבת – ניתנת אפשרות להשלים את הדרישה תוך סמסטר אחד. הסטודנט יוכל לחדש את השתלמותו, בהמלצת הוועדה היחידתית לתארים מתקדמים, ללא צורך ברישום מחדש.
  • החובה לבחינה באנגלית מורחבת לסטודנטים בביה"ס לתארים מתקדמים מפורטת בתקנה מספר 26.06 ידיעת שפות.