הנחיות להגשת התיאור התמציתי לתואר דוקטור

התיאור התמציתי של הצעת המחקר ישמש כבסיס לבחינת המועמדות ויוגש לוועדה באמצעות המנחה, תוך 11 חודשים מתחילת ההשתלמות, בהתאם להנחיות הבאות:

 • שם הנושא יופיע בעברית ובאנגלית.
 • היקף ההצעה
  כ-25 עמודים
 • תוכן ההצעה
  • סקירה של רקע המחקר (לרבות סקר ספרותי)
  • מטרות המחקר
   (הנחיות פקולטיות-ספציפיות נמצאות במזכירות היחידה)
 • התיאור התמציתי יוגש לבית הספר חתום על ידי המנחה ומרכז הוועדה היחידתית לתארים מתקדמים בצירוף "טופס לאישור נושא מחקר לקראת התואר דוקטור"  לאחר:

  הסטודנטים יוכלו לבחור להגיש את התיאור התמציתי לקראת בחינת המועמדות כקובץ pdf אשר יישלח לכתובת הדוא"ל של סמואלס סיגל.
  יש לדאוג להחתים את המנחה ומרכז הועדה על דף השער.

 • בחינת המועמדות תתקיים תוך חודש לאחר הגשת התיאור התמציתי.