אתיקה של המחקר

סטודנטיות/ים הלומדות/ים לתואר מחקרי מחויבות/ים ל"קוד ההתנהלות ראויה במחקר" ו"תקנון ניגוד עניינים במחקר" בקישורים להלן:

קוד התנהלות ראויה במחקר

תקנון ניגוד עניינים במחקר

 

סטודנטיות/ים לתואר מגיסטר בנתיב מחקרי או סטודנטיות/ים לתואר דוקטור נדרשות/ים להשתתף בקורס (218000) מקוון בנושא "אתיקה של המחקר" כתנאי להגשת נושא המחקר או התיאור התמציתי. תכני הקורס, המשימות הלימודיות, הדיונים הקבוצתיים והמבחן נעשים מרחוק. הקורס מתבסס על ציון עובר / נכשל. ציון עובר יינתן לסטודנטיות/יים שיבצעו את כל המשימות הלימודיות באופן מדויק בהתאם להנחיות שבאתר ויעברו בהצלחה את המבחן.

  • אתר הקורס (הכולל את התכנים, המשימות, מועדי המבחן והמבחן) נמצא במערכת מודל של הטכניון.
  • סטודנטים העוברים מנתיב "ללא תזה" לנתיב "מחקר" – נא לפנות לתמיכה בקישור המצורף.
  • שאלות ובקשות לתמיכה

הבחינה מתקיימת לקראת סוף כל חודש.
להלן המועדים לשנה הקרובה.

מועדי הבחינות בשנה"ל תשפ"ב

מועדי סמסטר חורף: 28.10.21, 25.11.21, 30.12.21, 27.1.22, 24.2.22.

מועדי סמסטר אביב: 31.3.22, 27.4.22, 26.5.22, 30.6.22, 28.7.22, 25.8.22, 29.9.22.

מועדי הבחינות בשנה"ל תשפ"ג

מועדי סמסטר חורף: 27.10.22, 24.11.22, 29.12.22, 26.01.23, 23.02.23.

 

 

לתשומת לבכם, בכל מקרה, המועדים המחייבים הם המופיעים באתר הקורס במודל.