אתיקה של המחקר

סטודנטיות/ים הלומדות/ים לתואר מחקרי מחויבות/ים ל"קוד ההתנהלות ראויה במחקר" ו"תקנון ניגוד עניינים במחקר" בקישורים להלן:

קוד התנהלות ראויה במחקר

תקנון ניגוד עניינים במחקר

 

סטודנטיות/ים לתואר מגיסטר בנתיב מחקרי או סטודנטיות/ים לתואר דוקטור נדרשות/ים להשתתף בקורס (218000) מקוון בנושא "אתיקה של המחקר" כתנאי להגשת נושא המחקר או התיאור התמציתי. תכני הקורס, המשימות הלימודיות, הדיונים הקבוצתיים והמבחן נעשים מרחוק. הקורס מתבסס על ציון עובר / נכשל. ציון עובר יינתן לסטודנטיות/יים שיבצעו את כל המשימות הלימודיות באופן מדויק בהתאם להנחיות שבאתר ויעברו בהצלחה את המבחן.

  • אתר הקורס (הכולל את התכנים, המשימות, מועדי המבחן והמבחן) נמצא במערכת מודל של הטכניון.
  • סטודנטים העוברים מנתיב "ללא תזה" לנתיב "מחקר" – נא לפנות לתמיכה בקישור המצורף.
  • שאלות ובקשות לתמיכה

הבחינה מתקיימת לקראת סוף כל חודש.
להלן המועדים לשנה הקרובה.

מועדי הבחינות בשנה"ל תשפ"ד

מועדי סמסטר חורף: 26.10.2023, 30.11.2023, 28.12.2023, 25.01.2024, 29.02.2024

מועדי סמסטר אביב: 28.03.2024, 18.04.2024, 30.05.2024, 20.06.2024, 25.07.2024, 29.08.2024.

 

לתשומת לבכם, בכל מקרה, המועדים המחייבים הם המופיעים באתר הקורס במודל.