מילות מפתח של המחקר

בית הספר לתארים מתקדמים ממפה את תחומי המחקר ונושאי המחקר המתבצעים על ידי המשתלמים. המידע נשאב ממילות המפתח אשר נקבעו על ידי היחידות האקדמיות והוקלדו על ידי המשתלמים כמתאימות ביותר למחקרם.

סטודנט בנתיב ללא תזה המבקש לעבור לנתיב מחקר יוכל להזין מילות מפתח רק לאחר אישור נושא המחקר ע"י ביה"ס.

הנחיות להזנת מילות המפתח של המחקר

 • כניסה לאתר בית הספר > מידע אישי
 • הקלדת מספר תעודת זהות וסיסמה
 • הקשה על Log In
 • יופיע מסך ובו שם הסטודנט/ית והפקולטה
 • במסך הבא שני חלקים, מתוכם יש לבחור את מילות המפתח:
  • Part A – My Areas
  • Part B – My Keywords
 • הבחירה מתבצעת על ידי לחיצה על Select, בכל אחד מהחלקים בנפרד
 • לאחר בחירת המילים יש ללחוץ בתחתית המסך על Save Changes
 • יוצאים מהמסך בלחיצה על Log Out

הכנסת מילות המפתח של המחקר