התיישנות מקצועות

  • חוק ההתיישנות
    סטודנט אשר לא סיים את לימודיו תוך שש שנים מאז למד את המקצוע הראשון בו זוכה, יחויב בכל סמסטר נוסף ללימודיו, ללמוד מקצוע נוסף בגין חוק ההתיישנות (תקנה 25.3).
    לדוגמה, גם אם התחיל ללמוד לתואר לפני שנה, אך קיבל זיכוי על מקצוע אותו למד בעבר, יחול עליו חוק ההתיישנות  כאשר יעברו שש שנים מאז לימוד המקצוע.
  • חוק ההתיישנות חל על סטודנטים לתואר מגיסטר בלבד.
  • אין התיישנות על מקצועות השלמה ברמת הסמכה.