בקשת אישור ללימוד מקצוע במוסד אקדמי אחר

  • סטודנטי המעוניין ללמוד מקצוע באוניברסיטה אחרת, בארץ או בחו"ל,  נדרש לקבל אישור מבית הספר לפני ההרשמה למקצוע.
  • ההכרה במקצוע תינתן לאחר קבלת אישור רשמי על הציון מהאוניברסיטה בה נלמד המקצוע.
  • לתלמידי תואר שני
    הלימוד כרוך בתשלום של 5% משכר הלימוד השנתי לנקודת לימוד.
  • לתלמידי תואר שלישי
    הלימוד אינו כרוך בתשלום – עד 4.0 נקודות לימוד.

טופס בקשה ללימוד מקצוע במוסד אקדמי אחר