תוויות כניסה לרכב

תוויות כניסה לשטח הטכניון עם רכב ניתן להסדיר במשרדי קצין הביטחון,
בין השעות 08:00-15:00
בחדרים מספר 25-26, במבנה המחסן הכללי, קומה שנייה, כניסה מצד מזרח.

טל': 829-3590/1