סטודנטים בעלי לקויות למידה ו/או הפרעות קשב וריכוז

סטודנטים המבקשים התאמות על רקע של ליקוי למידה ו/או הפרעות של קשב וריכוז, יפנו ליחידה לקידום סטודנטים ויפעלו בהתאם להנחיות.

לאחר שהיחידה לקידום סטודנטים מעבירה את המלצתה לדיקן בית הספר לתארים מתקדמים, מקבל הסטודנט בדואר לכתובתו האישית אישור המפרט את ההקלות להן הוא זכאי.

סטודנט בבית הספר לתארים מתקדמים יוכל לפנות למורה המקצוע רק עם אישור בר-תוקף החתום על ידי דיקן בית הספר לתארים מתקדמים.

יש לקחת בחשבון שהטיפול בנושא נמשך כחודש, ולכן יש להיערך בהתאם.

פרטים נוספים ניתן לקבל במזכירות היחידה לקידום סטודנטים, טל': 829-4110.