מדיניות אי-אפליה

הודעה על מדיניות אי-אפליה בנוגע לסטודנטים

הטכניון מקבל סטודנטים מכל דת, מין, גזע, צבע, לאום ומוצא אתני. מדיניות אי האפליה נוגעת לזכויות, הטבות, תכניות ופעילויות אשר בדרך כלל מוענקות או זמינות לסטודנטים במוסד.

הטכניון אינו מפלה על רקע דת, מין, גזע, צבע, לאום ומוצא אתני בניהול מדיניותו בתחומי ההוראה, המחקר, הקבלה ללימודים, המלגות ותכניות הלוואה, תכניות הספורט ותכניות נוספות המנוהלות על ידי המוסד.