מילואים

ולת"מ

ועדת הולת"ם החלה לדון בבקשות של סטודנטים לתואר שני אם המילואים נופלים בתקופת בחינות והסטודנט לומד 3 קורסים לפחות באותו סמסטר.
בנוסף לכך ייבחנו מקרים פרטניים כגון הגשת מועדי עבודות.
כל מקרה יבחן לגופו בכפוף להמצאת האישורים המתאימים ממוסד הלימודים ואז יוחלט האם לאשר את הדיון בבקשת הולת"ם או לא.
לא תהיה הגבלה לביצוע עד 21 ימי שירות מילואים בתקופת הלימודים כפי שמוגדר לסטודנטים לתואר ראשון.
לצורך הדיון בבקשה יש להעביר אישור לימודים, מערכת שעות, לוח בחינות ומכתב מנמק, ולא פחות מ- 35 יום לפני היציאה לשרות המילואים.

את הבקשה יש להגיש על גבי טופס ולשולחו בפקס.

לפרטים נוספים ניתן להיכנס  לאתר אכ"א

וכן בלשכת דיקן הסטודנטים, בנין פישבך ימים א' – ה' בין השעות 13:00 – 10:00 טל' 048292538

אי השתתפות בבחינה במקצוע עקב שירות מילואים

סטודנט שנרשם למקצוע ואינו יכול לגשת לבחינה או להשלים את דרישות המקצוע באותו סמסטר עקב שירות מילואים, יזכה להקלות בהתאם לנוהל בדבר התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים.  הנוהל מפורט בדפי המידע.