הרצאה סמינריונית

לפי התקנות, סטודנט נדרש לתת הרצאה סמינריונית על נושא העבודה בשלב מתקדם של מחקרו, בשנה האחרונה להשתלמותו, ולא יאוחר משבועיים לפני הגשת החיבור.

יש לפרסם את ההרצאה בלוח השנה הטכניוני (Technion Google calendar), על לוחות המודעות בפקולטות הרלוונטיות ובאתר ההרצאות הפקולטי.

כדי לפרסם ב לוח השנה הטכניוני (Technion Google calendar) יש לשלוח הודעת דוא"ל על ההרצאה, לפחות שבוע מראש. ההודעה תכלול את הפרטים הבאים: שם הסטודנט, כותרת ההרצאה, תאריך שעה ומיקום ההרצאה, תקציר ההרצאה, מספר טלפון נייד וכתובת דוא"ל של הסטודנט המרצה. ההודעה תשלח  בדוא"ל אל אחראי הסמינרים היחידתי שיפרסם את ההרצאה ב-Technion Google calendar.
על הסטודנט להדפיס את פרסום ההרצאה עם פרטי הסמינר  ולהגיש במועד הגשת החיבור במדור מסיימים.