עריכת החיבור ללומדים בתכנית הכלכלה המשותפת עם אוניברסיטת חיפה

ציטוט או העתקה מיצירה של אחר

 1. ככלל, ציטוט או העתקה מיצירה של אחר, אלא אם הוא שולי ולא מהותי, מותר רק לאחר קבלת רשותו של בעל זכויות היוצרים ביצירה המצוטטת.
  בד"כ בעלי זכויות היוצרים הן חברות הוצאה לאור של הספרים וכתבי העת, ואין צורך לפנות למחברי היצירות.
 2. במידה שמבקשים לצטט ו/או להעתיק ו/או להביא מובאות בשינויי נוסח ו/או להביא סיכום של חלקים מיצירות אחרות מבלי לקבל אישור מוקדם בכתב מאת המחבר ובעל זכויות היוצרים ביצירה המקורית, יש להיעזר בהנחיות המעשיות כדלקמן:
  1. מומלץ להתייחס לכל העתקה כהעתקה מהותית מתוך היצירה המקורית ולהשתמש בה רק לצורך ציטוט הכרחי. במקרים בהם ברור שההעתקה שולית ולא מהותית אין צורך באישור.
  2. על ההעתקה להיעשות באופן ממוקד שידגיש את מטרתה המותרת, דהיינו – סקירה, מחקר או ביקורת או לחילופין לימוד עצמי של הכותב. ציטוט משווה ושימוש במספר מקורות שונים, הוספת דיון, פרשנות, ביקורת, הבהרה, או התייחסות מקורית אחרת, כל אלה עשויים להעיד כי ההעתקה מותרת.
  3. אם ההעתקה אינה מילולית (סיכום דברים, תרגום משפה אחרת וכד'). יש להקפיד לשמור את כוונתו המקורית של היוצר.
  4. בכל מקרה יש לציין את שם המחבר ומראה מקום של הציטוט.
  5. זכות היוצרים פגה 70 שנה לאחר מות אחרון המחברים, ואז אין יותר זכות לאיש לאסור שימוש ביצירות.
 3. פרטים נוספים נמצאים באתר הספריה הראשית תחת "זכויות יוצרים ושימוש הוגן".

עריכת החיבור

ההוראות  לעריכת חיבור מחייבות את כל הסטודנטים בתכנית המשותפת לטכניון ולאוניברסיטת חיפה.

להלן הנהלים וההנחיות לכתיבה חיבור ולעריכתו.
יש לשים לב שההנחיות מתעדכנות ובשל שינויים אפשריים בהנחיות, אין להשתמש בהעתקי עבודות המצויות בספרייה כדוגמאות לצורה, עריכה וסגנון. החיבור יהיה ערוך באופן הבא:

כריכה (שכפול ומספור)

 • השכפול יבוצע על גבי נייר משובח מסוג A4.
 • רצוי להדפיס את העבודה משני צידי הדף.
 • הדפסה או שכפול לקויים המקשים על הקריאה עלולים להביא לפסילת החיבור.
 • כריכה כחולה רכה
 • בצידה הימני של העבודה – השם בעברית, ובצידה השמאלי – באנגלית.
 • אין להוסיף שקפים לכריכה.
 • על הטקסט להיות מודפס ברווח של שורה וחצי או רווח כפול.
  יש להשאיר שוליים באופן הבא:

  • שוליים ימניים – ברוחב 3 ס"מ (לצורך כריכה)
  • שוליים שמאליים – ברוחב 2 ס"מ
  • שוליים עליונים – ברוחב 2 ס"מ (עד למספור העמוד)
  • שוליים תחתונים – ברוחב 2 ס"מ
 • בעת הכריכה יש להשתמש בסרט הדבקה שחור בלבד. לא תתקבלנה עבודות שאינן כרוכות או כרוכות באופן שונה (כגון ספירלה).
 • גוף העבודה, הרשימה הביבליוגרפית והנספחים ימוספרו במספרים עוקבים (החל מ-1) אשר יודפסו במרכז חלקו העליון של העמוד, במרחק 2 ס"מ מקצהו העליון.
  יש להשמיט את המספר בעמוד הראשון של הסעיפים הבאים:
  תחילת כל פרק חדש – העמוד הראשון של כל נספח (אם הנספח כולל רק עמוד אחד הוא לא ימוספר כלל) – כלומר: בכל אחד מן הסעיפים הללו מונים את העמוד, אולם לא מציינים אותו בהדפסה עצמה.

הבוחנים אינם חייבים להחזיר את העותק שבידיהם למשתלם.

מספור העמודים

העמוד הראשון של התקציר יסומן במספר 1. מספור העמודים יימשך באופן שוטף עד סוף החיבור, להוציא הפרק באנגלית. בפרק זה יש למספר את העמוד הראשון של התקציר, בספרות רומיות.

לכותבים חיבור באנגלית

העמוד הראשון של התקציר באנגלית יסומן במספר 1. מספור העמודים יימשך באופן שוטף עד סוף החיבור, להוציא הפרק בעברית. בפרק זה יש למספר את העמוד הראשון של התקציר, בספרות רומיות.

דף שער

דף שער עברית ואנגלית- כלכלה עם אוניברסיטת חיפה

שם החיבור ייכתב לפי כללי הכתיב העברי המלא. דף השער יהיה עמוד ללא מספר.
לנוחיותכם מצ"ב תעתיק שמות החודשים העבריים באנגלית:
Tishrei, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shebat, Adar, (aleph, bet), Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul

הנחיה

בעמוד השני של החיבור בחלק שבעברית ייכתב:
המחקר / פרויקט / עבודת הגמר נעשה / נעשתה בהנחיית … במסגרת התכנית המשותפת" … לכלכלה בטכניון ובאוניברסיטת חיפה"

בעמוד השני של החיבור בחלק שבעברית ייכתב:

The Research Thesis or Project Thesis or Final Paper Wad Carried out within the frame work of the joint program In Economics of the Technion – Israel Institute of Technology and the University of Haifa, under the Supervision of… in the Faculty / Department of

תודות

בעותקים המוגשים לבית הספר לפני בחינת הגמר, ומיועדים לחברי ועדת הבוחנים (כולל המנחה) אין להוסיף כל תודות אישיות מלבד אלה המצוינות למעלה. בעותקים הסופיים המוגשים לספריות לאחר בחינת הגמר, יוסיף המחבר את הבעות התודה כפי שהוא מוצא לנכון.

תמיכה כספית

סטודנטים שקיבלו מלגות באמצעות ביה"ס, יציינו את מקור/ות התמיכה הכספית.
בעברית: "אני מודה ל … על התמיכה הכספית הנדיבה בהשתלמותי".
ובאנגלית: "The Generous Financial Help Of……… Is Gratefully Acknowledged"
אם אין שם ספציפי של תורם, יש להודות לטכניון.

רשימת פרסומים

יש לכלול רשימה של פרסומים בכתבי עת והצגות בכנסים של העבודה. הרשימה תכתב בהתאם לכללי הציטוט (כולל הכותר ושמות השותפים). יש לציין את מדד החותם (impact factor) של כתב העת (אפשר להיעזר בדירוג כתבי העת)  ואת מיקומו ברשימת העתונים בשטח (לדוגמה 13/84 אם העתון מדורג במקום ה 13 מתוך 84 עתונים בשטח). הרשימה תופיע בעמוד בו מצוין המידע לגבי ההנחיה והתמיכה הכספית.

במקרה של שיתוף פעולה בין חוקרים הסטודנט יפרט את תרומתו.

מומלץ לציין עבור כל פרסום לאיזה פרק/ים בחיבור הוא קשור.

מומלץ לצרף את הפרסומים לחיבור כנספח.

 

תוכן העניינים

בעמוד השלישי יתחיל תוכן העניינים. אם תוכן העניינים יגלוש לעמוד נוסף – העמוד הנוסף יסומן בכותרת – תוכן העניינים (המשך) ללא מספר עמוד. תוכן העניינים יכלול את רשימת הפרקים והנספחים, בציון מספר העמוד שבו מתחיל הפרק או הנספח.
בין פרק לפרק תודפס שורת רווח ריקה. תוכן העניינים יודפס ברווח שורה בודד. יש להקפיד על התאמה מלאה בין שמות הפרקים המופיעים בתוכן העיניינים לשמות הפרקים המצוינים בגוף העבודה.

טבלאות איורים וגרפים

מיד לאחר תוכן העניינים תבוא רשימת טבלאות, ציורים וכד'. על רשימת הטבלאות והציורים לכלול את מספר הטבלה, כותרתה ומס' העמוד בו היא מופיעה בגוף החיבור.

נוסחאות ומשוואות

את המשוואות יש למספר באחת משתי הדרכים הנ"ל:

 1. מספור שוטף בכל החיבור
 2. מספור שוטף בכל פרק

ציורים, תמונות, דיאגרמות, מפות

ציורים, תמונות, דיאגראמות, מפות וכיו"ב יסומנו במספרים שוטפים ותחת שם משותף.
לדוגמה : "ציור מס'. . . . . " כשלאחריו תיאור מתאים. התיאור ייכתב בעברית ובאנגלית.
מספור הציורים יעשה באותה דרך כמו המשוואות התיאור ייכתב כך שהציור יובן מבלי להיות תלוי בטקסט שבחיבור.

טבלאות

ההטבלאות יסומנו במספרים באותה דרך בה מוספרו המשוואות (מספור שוטף בכל החיבור או מספור שוטף בכל פרק). לכל טבלה מספר וכותרת בעברית ובאנגלית. אם טבלה גולשת לעמוד נוסף, יש לחזור על המספר והכותרת בתוספת המילה "המשך". בחיבור הכתוב בשפה העברית – כותרות הטבלאות, הציורים וכיו"ב (בגוף החיבור) תהיינה בעברית ובאנגלית. בחיבור הכתוב בשפה האנגלית, ניתן לכתוב את הכותרת בגוף החיבור באנגלית בלבד.

תמונות, דיאגראמות, מפות ושרטוטים יודפסו על נייר לבן חלק.
האיורים יופיעו בגוף העבודה ולא בסופה, מיד לאחר שהוזכרו בפעם הראשונה.
"….. כל האיורים יסומנו במספרים שוטפים ותחת שם משותף: "איור מספר כשלאחריו תאור מתאים. כותרות אלו יודפסו ברווח שורה בודד מתחת לאיורים.
מספור האיורים יעשה באותה דרך כמו המשוואות, והתיאור יכתב בעברית ובאנגלית באופן מושלם, כך שהציור יהיה בלתי תלוי בטקסט החיבור.
על האיורים להתאים לדרישות רוחב השוליים כפי שפורטו לעיל.
אם הם גדולים יותר מהנדרש, יש להקטינם באמצעות צילום או לקפלם.
טבלאות וגרפים יודפסו על נייר לבן חלק וישובצו בגוף העבודה.
הטבלאות תסומנה במספרים באותה דרך בה מוספרו המשוואות.
מעל כל טבלה יינתן מספרה וכותרת בעברית ובאנגלית.
במידה ואין אפשרות להדפיס טבלה / גרף לאורך העמוד, ניתן להדפיסם לרוחב העמוד.
במקרה זה, כותרת הטבלה / גרף תמוקם בצידו הימני של העמוד. גם אם הטבלה / גרף ממוקמים לרוחב העמוד, מספר העמוד יופיע בראש העמוד כמו בעבודה כולה. אם טבלה מתארכת לעמוד נוסף, יש לחזור על המספר והכותרת שלה בתוספת המילה "המשך". ניתן להדפיס טבלאות המובדלות מגוף העבודה ברווח של שורה אחת.
בגוף הטבלה יש לפרט מהות כל עמודה בעברית ובאנגלית ואת יחידת המדידה כאשר החיבור כתוב באנגלית, ניתן לכתוב את הכותרות לאיורים, לטבלאות ולגרפים באנגלית בלבד.

תקציר

אחרי תוכן העניינים ורשימת הטבלאות והציורים יבוא תקציר בשפת החיבור, בהיקף של 500-200 מילים. התקציר יעמוד בפני עצמו ויהיה מובן לקורא שאינו בעל ידע בתחום.
התקציר ייכתב במשפטים מקושרים שלמים, בדרך-כלל אין לציין בו מקורות ספרותיים וציטוטים. אין להתייחס למספר של פרק, סעיף, נוסחה, ציור או טבלה שבגוף החיבור, ואין להשתמש בקיצורים, סמלים ומונחים לא מקובלים, אלא אם יש בתקציר די מקום לזיהויים.
התקציר יודפס ברווח של שורה וחצי או רווח כפול, בהתאם לעבודה כולה.

התקציר יכלול את:

 1. שם העבודה
 2. שם המחבר
 3. הגדרת הבעיה הנחקרת
 4. תמצית המסגרת התיאורטית
 5. השערות עיקריות
 6. ממצאים מרכזיים
 7. מסקנות מדעיות יישומיות

היקף התקציר לא יעלה על חמישה אחוזים מהעבודה כולה.

רשימת סמלים וקיצורים

אחרי התקציר תבוא רשימת הסמלים והקיצורים המופיעים בחיבור, עם הסבר תמציתי למשמעות כל אחד מהם. בנוסף יוגדר כל סימן בגוף החיבור סמוך לאזכורו הראשון.
סמלי יחידות מדידה או פעולות מתמטיות ייכתבו בהתאם לתקן הבינלאומי וסמלי יחידות מדידה בעברית ייכתבו בהתאם לתקן הישראלי.

מבוא

גוף העבודה (יורכב ממספר פרקים)

על הסטודנט להתייחס לנושאים הבאים:

 1. סקר ביקורתי של שיטות או ידע קיימים בעת כתיבת החיבור (סקר ספרות).
 2. הסבר מפורט של מטרת המחקר.
 3. תיאור שיטות המחקר (מתודולוגיה).
 4. תיאור המחקר ותוצאותיו.
 5. דיון במחקר והסקת מסקנות.

רשימת מקורות

רשימת המקורות תהיה לפי סדר א"ב של שמות המחברים, או לפי סדר אזכור המחברים בגוף החיבור. צורת הציטוט תהיה כמקובל במאמרים מדעיים.

שפת החיבור

חיבור יכול להיות מוגש בעברית או באנגלית.

לכותבי חיבור בשפה העברית

הכותרות בטבלאות, בציורים וכיו"ב תהיינה בעברית ובאנגלית.

בסוף החיבור יש להוסיף פרק בשפה האנגלית  עפ"י הסדר הנ"ל בצידה האנגלי של העבודה: כריכה, דף שער, דף תודות, תוכן עניינים, רשימת טבלאות ואיורים ותקציר מורחב באנגלית. התקציר בפרק זה יהיה מורחב ויכלול לפחות חמש מאות מלים אך לא יותר מאלפיים.
מטרת התקציר הנה לסכם את העבודה בצורה שקורא שאינו בקיא בשפת החיבור יוכל להבין את הרקע לעבודה, מטרותיה, שיטת המחקר ועיקר התוצאות והמסקנות. בפרק זה יש למספר מהעמוד הראשון של התקציר, בספרות רומיות.

לכותבי חיבור בשפה האנגלית

בחיבור הכתוב בשפה האנגלית, תהיינה הכותרות בגוף החיבור באנגלית בלבד. כמו כן יכלול החיבור פרק בעברית שיכלול את הסעיפים הבאים מתורגמים לעברית, על פי הסדר הנ"ל, בצדה העברי של העבודה:

 1. כריכה
 2. דף שער
 3. הבעות תודה
 4. תקציר בעברית בהיקף 2000-500 מילים

בחיבור הכתוב בשפה האנגלית אין צורך בתוכן ענייינים, רשימת טבלאות/איורים/גרפים – מתורגמים לעברית.
התקציר באנגלית יהיה בהיקף של 500-200 מילים.