השלמת הליך הקבלה

על מנת להשלים את תהליך קבלתך לבית הספר ללימודי מוסמכים עליך לבצע בהקדם את הפעולות הבאות, באמצעות מס' ת.ז. והקוד האישי שקיבלת במכתב המלווה למכתב הקבלה.

רק לאחר השלמת כל הפעולות אפשר יהיה לטפל בבקשות למלגה, להירשם למקצועות ולצפות בגיליון הציונים.