השלמת הליך הקבלה

 

על מנת להשלים את תהליך קבלתך לבית הספר ללימודי מוסמכים עליך לבצע בהקדם את הפעולות הבאות:

מייל טכניוני נפתח באופן אוטומטי לכל המועמדים שאין להם מייל פעיל. הודעה נפרדת בנושא נשלחת על ידי מחלקת מערכות מחשוב ומידע (כשבוע לאחר קבלת מכתב הקבלה במייל).

ניתן לשחזר סיסמא ומייל דרך אתר חשבונות מחשב.

רק לאחר השלמת כל הפעולות אפשר יהיה לטפל בבקשות למלגה, להירשם למקצועות ולצפות בגיליון הציונים.