הוראות להסדרת שכר לימוד

כל סטודנט חדש (בתחילת כל תואר) צריך להגיש את טפסי שכר לימוד הבאים למחלקת חשבונות סטודנטים באחת מהדרכים הבאות:

  1. דרך דוא"ל, בכתובת: Schar_limud@dp.technion.ac.il
  2.  בתיבת דואר הממוקמת בחדר 414 בבניין אולמן.
  3.  בדואר אל:

מחלקת חשבונות סטודנטים

חדר 414, בניין אולמן
טכניון
חיפה, 3200003

את הטפסים ניתן להוריד באתר חשבונות סטודנטים.