מזכירויות תארים מתקדמים ביחידות האקדמיות

פקולטהטלפון (קידומת 04)דואר אלקטרוני
הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית
הנדסה חקלאית
8292565
8292343
liel@tx.technion.ac.il
zipi@tx.technion.ac.il
הפקולטה להנדסת מכונות8293189meller@tx.technion.ac.il
הפקולטה להנדסת חשמל8294781/8293235orlybt@ef.technion.ac.il
הפקולטה להנדסה כימית8293422tsalamon@technion.ac.il
הפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון8293068/8293069anateg@tx.technion.ac.il
הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל8293365shula@aerodyne.technion.ac.il
הפקולטה להנדסת תעשיה וניהול
מנהל עסקים
8294403
8294248
gradsec@ie.technion.ac.il
mba@ie.technion.ac.il
הפקולטה למתמטיקה8294281mathgrd@tx.technion.ac.il
הפקולטה לפיסיקה8295585eti@physics.technion.ac.il
הפקולטה לכימיה8293950galitwe@tx.technion.ac.il
הפקולטה לביולוגיה8294255zehaval@tx.technion.ac.il
הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים8294285iritg@er.technion.ac.il
הפקולטה למדעי המחשב8294342yardena@cs.technion.ac.il
הפקולטה לרפואה8295374musmach@tx.technion.ac.il
הפקולטה להנדסת חומרים8294593/8293845ruthi@techunix.technion.ac.il
הפקולטה להנדסה ביו-רפואית8294130/8294129haviva@biomed.technion.ac.il
המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים8293108shikmak@dp.technion.ac.il
התכנית הבין-יחידתית למתמטיקה שימושית8294281mathgrd@tx.technion.ac.il
התכנית הבין-יחידתית לביוטכנולוגיה8293068anateg@tx.technion.ac.il
התכנית הבין-יחידתית להנדסת פולימרים8294593ruthi@techunix.technion.ac.il
התכנית הבין-יחידתית להנדסת תכן וייצור8293189meller@tx.technion.ac.il
התכנית הבין-יחידתית להנדסת מערכות8293365shula@aerodyne.technion.ac.il
התכנית הבין-יחידתית למקרקעין8294285arshosh@tx.technion.ac.il
התכנית הבין-יחידתית לכללי8292573levana@dp.technion.ac.il
התכנית הבין-יחידתית לננו-מדעים וננו-טכנולוגיה8295047nanoprog@tx.technion.ac.il
התכנית הבין-יחידתית למערכות אוטונומיות ורובוטיקה8293197tasp.admin@technion.ac.il
התכנית הבין-יחידתית לאנרגיה077-8871933meravm@tx.technion.ac.il