פתיחת מייל טכניוני

לידיעתכם, ב01 ו02 באוגוסט 2021 עלולים להיות שיבושים במערכות המחשבו של הטכניון, אנחנו ממליצים לא לנסות לפתוח מייל בימים אלו.

כל הסטודנטים בטכניון נדרשים לפתוח מייל טכניוני.

לצורך פתיחת המייל או שחזור מייל קיים יש להכנס לאתר חשבונות מחשב ולבחור באפשרות: חסר לי קוד סודי.

הקוד הסודי ישלח  למספר הטלפון הנייד שעודכן ברישום.

לאחר קבלת הקוד יש לחזור לקישור ולהכנס למערכת.

 

במידה ולא התקבל הקוד הסודי ניתן לפנות למדור רישום בדוא"ל לצורך עדכון הטלפון הנייד, במייל יש לציין שם מלא, תעודת זהות ומס' טלפון נייד מעודכן.