מועדים חשובים לשנת הלימודים תשע"ט

סמסטר חורף תשע"ט

סמסטר חורף תשע"ט

סמסטר חורף תשע"ט
תיאור מועדתאריך
סיום הרשמה לסמסטר חורף תשע"ט30.04.19**
תחילת הלימודים21.10.18
דחייה או ביטול התחלת לימודים למגיסטר ללא תיזה

 1. ללא חיוב שכ"ל

 2. חיוב במלא המקדמה

 3. חיוב ב-2/3 שכ"ל


 1. עד 14.10.18

 2. עד 15.11.18

 3. עד 31.12.18


הרשמה למקצועותעד 21.10.18
הוספה וביטול מקצועותעד 15.11.18
בקשה לחופשה/הפסקה (לסטודנט ותיק)

 1. ללא חיוב שכ"ל

 2. חיוב ב-1/3 שכ"ל

 3. חיוב ב-2/3 שכ"ל 1. עד 04.11.18

 2. עד 30.11.18

 3. עד 31.12.18

בקשת הלוואהעד 21.11.19
יום אחרון ללימודים בסמסטר חורף24.01.19
בחינות סמסטר חורף19.02.19 - 28.01.19
בחינות סמסטר חורף מועד ב'
(למקצועות הסמכה ומשותפים לבד)
15.03.19 - 27.02.19

סמסטר אביב תשע"ט

סמסטר אביב תשע"ט

סמסטר אביב תשע"ט
תיאור המועדתאריך
סיום הרשמה לסמסטר אביב תשע"ז30.11.18**
תחילת הלימודים17.03.19
דחייה או ביטול התחלת לימודים למגיסטר עם תיזה או דוקטורנט

 1. ללא חיוב שכ"ל

 2. חיוב ב-1/3 שכ"ל

 3. חיוב ב-2/3 שכ"ל


 1. עד 18.03.19

 2. עד 15.04.19

 3. עד 31.05.19

דחייה או ביטול התחלת לימודים למגיסטר ללא תיזה

 1. ללא חיוב שכ"ל

 2. חיוב במלא המקדמה

 3. חיוב ב-2/3 שכ"ל


 1. עד 10.03.19

 2. עד 15.04.19

 3. עד 31.05.19

הרשמה למקצועותעד 17.03.19
הוספה וביטול מקצועותעד 11.04.19
בקשה לחופשה/הפסקה (לסטודנט ותיק)

 1. ללא חיוב שכ"ל

 2. חיוב ב-1/3 שכ"ל

 3. חיוב ב-2/3 שכ"ל


 1. עד 31.03.19

 2. עד 15.04.19

 3. עד 31.05.19

בקשת הלוואהעד 17.04.19
הגשת בקשה למגלה לסמסטר א' תש"פעד 30.04.19
יום אחרון ללימודים בסמסטר אביב27.06.19
בחינות סמסטר אביב26.07.19 - 03.07.19
בחינות סמסטר אביב מועד ב'
(למקצועות הסמכה ומשותפים בלבד)
07.10.19 - 16.09.19

סמסטר קיץ תשע"ט***

סמסטר קיץ תשע"ט***

סמסטר קיץ תשע"ט***
תיאור המועדתאריך
תחילת הלימודים28.07.19
יום אחרון ללימודים סמסטר קיץ12.09.19
בחינות סמסטר קיץ - מועד א'07.10.19 - 16.09.19

הערות

*הרישום לתואר דוקטור מתקיים במשך כל השנה, למעט במסלול המיוחד לדוקטורט, אליו ניתן להירשם רק במועדי הרישום לתואר מגיסטר.

אין רישום לסמסטר ב' לתכניות במדעי ההתנהגות והניהול, מנהל עסקים, תכנון ערים ואזורים, כלכלה, ארכיטקטורה.

**למועמדים שלמדו בחו"ל מסתיים הרישום לסמסטר חורף ב-01.04 ולסמסטר אביב ב- 01.11.

***עבור תלמידי תארים מתקדמים – סמסטר קיץ מהווה חלק מסמסטר אביב. קורסים בסמסטר קיץ אינם כלולים בשכר הלימוד וכרוכים בתשלום נפרד.