מסלולי הלימוד והדרישות הלימודיות לתואר מגיסטר

בוגר אוניברסיטה טכניון במסלול ארבע-שנתי

מסלולי הלימוד והדרישות הלימודיות לתואר מגיסטר בוגר אוניברסיטה טכניון במסלול ארבע-שנתי
יחידה אקדמיתשם התוארמעמדנקודות מתקדמים
הנדסה אזרחיתמגיסטר למדעים בהנדסת מחצביםמן המניין20
הנדסה אזרחיתמגיסטר למדעים בהנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציהמן המניין20
הנדסה אזרחיתמגיסטר להנדסה בהנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציהמן המניין40
הנדסה אזרחיתמגיסטר למדעים במדעי המיפוי
והגיאו-אינפורמציה
מן המניין20+12
הנדסה אזרחיתמגיסטר למדעים בהנדסה סביבתיתמן המניין20
הנדסה אזרחיתמגיסטר למדעים במדעי איכות הסביבהמן המניין20
הנדסה אזרחיתמגיסטר למדעים במדעי התחבורהמן המניין20
הנדסה אזרחיתמגיסטר למדעים בהנדסה וניהול משאבי מיםמן המניין20
הנדסה אזרחיתמגיסטר למדעים בהנדסה אזרחית
(הנדסת מבנים)
מן המניין20
הנדסה אזרחיתמגיסטר למדעים בהנדסה אזרחית
(הידרודינמיקה ומשאבי מים)
מן המניין20
הנדסה אזרחיתמגיסטר למדעים בהנדסה אזרחית
(גיאוטכניקה)
מן המניין20
הנדסה אזרחיתמגיסטר למדעים בהנדסה אזרחית
(חומרים, תפקוד וטכנולוגיה של הבנייה)
מן המניין20
הנדסה אזרחיתמגיסטר למדעים בהנדסה אזרחית
(ניהול הבנייה)
מן המניין20
הנדסה אזרחיתמגיסטר למדעים בהנדסה אזרחית
(הנדסת תחבורה ודרכים)
מן המניין20
הנדסה אזרחיתמגיסטר להנדסה בהנדסה אזרחית
(שם המגמה)
מן המניין40
הנדסה אזרחיתמגיסטר למדעים בהנדסה חקלאיתמן המניין16+4
הנדסה אזרחיתמגיסטר למדעים במדעי ההנדסה החקלאיתמן המניין16+4
הנדסה אזרחיתמגיסטר למדעים בהנדסה חקלאית
(מדעי המים, הקרקע והסביבה)
מן המניין16+4
הנדסה אזרחיתמגיסטר להנדסה סביבתיתמן המניין40
הנדסה אזרחיתמגיסטר להנדסה בהנדסה אזרחית (אבטחת איכות ואמינות)מן המניין40
הנדסת מכונותמגיסטר למדעים בהנדסת מכונותמן המניין20
הנדסת מכונותמגיסטר להנדסה בהנדסת מכונותמן המניין40
הנדסת חשמלמגיסטר למדעים בהנדסת חשמלמן המניין19
הנדסת חשמלמגיסטר להנדסת חשמלמן המניין40
הנדסה כימיתמגיסטר למדעים בהנדסה כימיתמן המניין16
הנדסה כימיתמגיסטר להנדסה בהנדסה כימיתמן המניין40
הנדסת מזון וביוטכנולוגיהמגיסטר למדעים בהנדסת ביוטכנולוגיה
ומזון
מן המניין17
הנדסת מזון וביוטכנולוגיהמגיסטר להנדסה בהנדסת ביוטכנולוגיה
ומזון
מן המניין40
הנדסת אווירונאוטיקה וחללמגיסטר למדעים בהנדסת אוירונוטיקה וחללמן המניין20-24
הנדסת אווירונאוטיקה וחללמגיסטר להנדסה בהנדסת אוירונוטיקה וחללמן המניין40
הנדסת תעשיה וניהולמגיסטר למדעים בהנדסת תעשייה וניהולמן המניין20
הנדסת תעשיה וניהולמגיסטר להנדסה בהנדסת תעשייה וניהולמן המניין40
הנדסת תעשיה וניהולמגיסטר למדעים בסטטיסטיקהמן המניין24
הנדסת תעשיה וניהולמגיסטר למדעים בחקר ביצועים ואופטימיזציהמן המניין23
הנדסת תעשיה וניהולמגיסטר למדעים במדעי הנתונים והמידעמשלים/מן המניין23
הנדסת תעשיה וניהולמגיסטר להנדסה בהנדסת נתונים ומידעמן המניין40
הנדסת תעשיה וניהולמגיסטר למדעים במדעי ההתנהגות והניהול - שיווקמן המניין24.5
הנדסת תעשיה וניהולמגיסטר למדעים במדעי ההתנהגות והניהול - פסיכולוגיה קוגניטיבית והנדסת גורמי אנושמן המניין18.5-24.5
הנדסת תעשיה וניהולמגיסטר למדעים במדעי ההתנהגות והניהול - פסיכולוגיה ארגוניתמן המניין28.5
הנדסת תעשיה וניהולמגיסטר למדעים במנהל עסקיםמן המניין28
הנדסת תעשיה וניהולמגיסטר במנהל עסקיםמן המניין48
הנדסת תעשיה וניהולמגיסטר למדעים בכלכלהמן המניין18
הנדסת תעשיה וניהולמגיסטר לכלכלהמן המניין40
הנדסת תעשיה וניהולמגיסטר למדעים בהנדסת ניהול מידעמן המניין20
מתמטיקהמגיסטר למדעים במתמטיקהמן המניין16
מתמטיקה שימושיתמגיסטר למדעים במתמטיקה שימושיתמן המניין18
פיזיקהמגיסטר למדעים בפיסיקה מן המניין16
כימיהמגיסטר למדעים בכימיהמן המניין16
ביולוגיהמגיסטר למדעים בביולוגיהמן המניין21-27
ארכיטקטורה ובינוי עריםמגיסטר למדעים בארכיטקטורהמן המניין18-24
ארכיטקטורה ובינוי עריםמגיסטר למדעים בארכיטקטורה - בינוי עריםמן המניין24-32
ארכיטקטורה ובינוי עריםמגיסטר לארכיטקטורה ובינוי ערים 1--
ארכיטקטורה ובינוי עריםמגיסטר לארכיטקטורה ובינוי ערים II
(לבעלי תואר ראשון בארכיטקטורה)
מן המניין40
ארכיטקטורה ובינוי עריםמגיסטר למדעים בתכנון ערים ואזוריםמן המניין30
ארכיטקטורה ובינוי עריםמגיסטר לתכנון ערים ואזוריםמן המניין50
ארכיטקטורה ובינוי עריםמגיסטר למדעים בעיצוב תעשייתימן המניין26
מדעי המחשבמגיסטר למדעים במדעי המחשבמן המניין18
רפואהמגיסטר למדעים במדעי הרפואהמן המניין16-24
רפואהמגיסטר למדעי הרפואה במסלול ייעוץ גנטימן המניין40
מדע והנדסה של חומריםמגיסטר למדעים בהנדסת חומריםמן המניין16-22
מדע והנדסה של חומריםמגיסטר למדעים במדעי החומרים--
מדע והנדסה של חומריםמגיסטר להנדסה בהנדסת חומריםמן המניין40
הנדסה ביו-רפואיתמגיסטר למדעים בהנדסה ביו-רפואיתמן המניין20
הנדסה ביו-רפואיתמגיסטר להנדסה בהנדסה ביו-רפואיתמן המניין40
חינוך למדע וטכנולוגיהמגיסטר למדעים בהוראת הטכנולוגיה והמדעיםמן המניין18-26
חינוך למדע וטכנולוגיהמגיסטר להוראת הטכנולוגיה והמדעיםמן המניין40
ננו-מדעים וננו-טכנולוגיהמגיסטר למדעים בננו-מדעים וננו-טכנולוגיהמן המניין20 + נק' השלמה
ביוטכנולוגיהמגיסטר למדעים בביוטכנולוגיהמן המניין20
אבטחת איכות ואמינותמגיסטר למדעים באבטחת איכות ואמינותמן המניין20
אבטחת איכות ואמינותמגיסטר לאבטחת איכות ואמינותמן המניין43
הנדסת פולימריםמגיסטר להנדסה בהנדסת פולימריםמן המניין40
הנדסת פולימריםמגיסטר למדעים בהנדסת פולימריםמן המניין16-20
הנדסת תכן וניהול ייצורמגיסטר למדעים בהנדסת תכן וייצורמן המניין20
הנדסת תכן וניהול ייצורמגיסטר להנדסה בהנדסת תכן וייצורמן המניין40
לימודי מקרקעיןמגיסטר בלימודי מקרקעיןמן המניין51
אנרגיהמגיסטר למדעים בהנדסת אנרגיהמן המניין18
אנרגיהמגיסטר למדעים באנרגיה מן המניין30
מערכות
אוטונומיות ורובוטיקה
מגיסטר למדעים במערכות אוטונומיות ורובוטיקהמן המניין20
מערכות אוטונומיות ורובוטיקהמגיסטר למערכות
אוטונומיות ורובוטיקה
מן המניין40
תארים כללייםמגיסטר למדעים בטכנולוגיהמן המניין16-24
תארים כללייםמגיסטר למדעיםמן המניין16-24
תארים כללייםמגיסטר להנדסהמן המניין40

בוגר אוניברסיטה טכניון במסלול תלת-שנתי

מסלולי הלימוד והדרישות הלימודיות לתואר מגיסטר בוגר אוניברסיטה טכניון במסלול תלת-שנתי
יחידה אקדמיתשם התוארמעמדנקודות מתקדמיםקדם
הנדסה אזרחיתמגיסטר למדעים בהנדסת מחצביםמשלים2030 לפחות
הנדסה אזרחיתמגיסטר למדעים בהנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציהמשלים20לפחות 30
הנדסה אזרחיתמגיסטר להנדסה בהנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה---
הנדסה אזרחיתמגיסטר למדעים במדעי המיפוי
והגיאו-אינפורמציה
משלים20+10מקצועות ליבה
הנדסה אזרחיתמגיסטר למדעים במדעי המיפוי
והגיאו-אינפורמציה
מן המניין20+10-
הנדסה אזרחיתמגיסטר למדעים בהנדסה סביבתיתמשלים2030 לפחות
הנדסה אזרחיתמגיסטר למדעים במדעי איכות הסביבהמשלים20+10מקצועות ליבה
הנדסה אזרחיתמגיסטר למדעים במדעי איכות הסביבהמן המניין20+10-
הנדסה אזרחיתמגיסטר למדעים במדעי התחבורהמשלים20+10מקצועות ליבה
הנדסה אזרחיתמגיסטר למדעים במדעי התחבורהמן המניין20+10-
הנדסה אזרחיתמגיסטר למדעים בהנדסה וניהול משאבי מיםמשלים2030 לפחות
הנדסה אזרחיתמגיסטר למדעים בהנדסה אזרחית
(הנדסת מבנים)
משלים2030 לפחות
הנדסה אזרחיתמגיסטר למדעים בהנדסה אזרחית
(הידרודינמיקה ומשאבי מים)
משלים2030 לפחות
הנדסה אזרחיתמגיסטר למדעים בהנדסה אזרחית
(גיאוטכניקה)
משלים2030 לפחות
הנדסה אזרחיתמגיסטר למדעים בהנדסה אזרחית
(חומרים, תפקוד וטכנולוגיה של הבנייה)
משלים2030 לפחות
הנדסה אזרחיתמגיסטר למדעים בהנדסה אזרחית
(ניהול הבנייה)
משלים2030 לפחות
הנדסה אזרחיתמגיסטר למדעים בהנדסה אזרחית
(הנדסת תחבורה ודרכים)
משלים2030 לפחות
הנדסה אזרחיתמגיסטר להנדסה בהנדסה אזרחית
(שם המגמה)
מיועד לבוגרי הנדסה אזרחית בלבד--
הנדסה אזרחיתמגיסטר למדעים בהנדסה חקלאיתמשלים16+430 לפחות
הנדסה אזרחיתמגיסטר למדעים במדעי ההנדסה החקלאיתמשלים20+10מקצועות ליבה
הנדסה אזרחיתמגיסטר למדעים במדעי ההנדסה החקלאיתמן המניין20+10-
הנדסה אזרחיתמגיסטר למדעים בהנדסה חקלאית
(מדעי המים, הקרקע והסביבה
משלים16+430 לפחות
הנדסה אזרחיתמגיסטר להנדסה סביבתית---
הנדסה אזרחיתמגיסטר להנדסה בהנדסה אזרחית (אבטחת איכות ואמינות)מיועד לבוגרי הנדסה אזרחית בלבד--
הנדסת מכונותמגיסטר למדעים בהנדסת מכונותמשלים20כ- 30
הנדסת מכונותמגיסטר להנדסה בהנדסת מכונותמשלים40לפי הצורך
הנדסת חשמלמגיסטר למדעים בהנדסת חשמלמשלים19לפי הצורך
הנדסת חשמלמגיסטר להנדסת חשמלמשלים40לפי הצורך
הנדסה כימיתמגיסטר למדעים בהנדסה כימיתמשלים16כ- 30
הנדסה כימיתמגיסטר להנדסה בהנדסה כימיתמשלים40לפי הצורך
הנדסת מזון וביוטכנולוגיהמגיסטר למדעים בהנדסת ביוטכנולוגיה
ומזון
משלים17כ- 30
הנדסת מזון וביוטכנולוגיהמגיסטר להנדסה בהנדסת ביוטכנולוגיה
ומזון
משלים4030
הנדסת אווירונאוטיקה וחללמגיסטר למדעים בהנדסת אוירונוטיקה וחללמשלים20כ- 30
הנדסת אווירונאוטיקה וחללמגיסטר להנדסה בהנדסת אוירונוטיקה וחללמשלים40לפי הצורך
הנדסת תעשיה וניהולמגיסטר למדעים בהנדסת תעשייה וניהולמשלים20כ- 30
הנדסת תעשיה וניהולמגיסטר להנדסה בהנדסת תעשייה וניהולמשלים4020
הנדסת תעשיה וניהולמגיסטר למדעים בסטטיסטיקהמשלים/מן המניין20+10מקצועות ליבה
הנדסת תעשיה וניהולמגיסטר למדעים בחקר ביצועים ואופטימיזציהמשלים/מן המניין2010
הנדסת תעשיה וניהולמגיסטר למדעים במדעי הנתונים ומידעמשלים/מן המניין2010
הנדסת תעשיה וניהולמגיסטר להנדסה בהנדסת נתונים ומידעמשלים4020
הנדסת תעשיה וניהולמגיסטר למדעים במדעי ההתנהגות והניהול - שיווקמן המניין24.516
הנדסת תעשיה וניהולמגיסטר למדעים במדעי ההתנהגות והניהול - פסיכולוגיה קוגניטיבית והנדסת גורמי אנושמן המניין18.5-24.516-25.5
הנדסת תעשיה וניהולמגיסטר למדעים במדעי ההתנהגות והניהול - פסיכולוגיה ארגוניתמן המניין28.516
הנדסת תעשיה וניהולמגיסטר למדעים במנהל עסקיםמשלים2820
הנדסת תעשיה וניהולמגיסטר במנהל עסקים--מכינה לפי הצורך
הנדסת תעשיה וניהולמגיסטר למדעים בכלכלהמשלים/מן המניין30לפי הצורך
הנדסת תעשיה וניהולמגיסטר לכלכלהמשלים/מן המניין54לפי הצורך
הנדסת תעשיה וניהולמגיסטר למדעים בהנדסת ניהול מידעמשלים2020
מתמטיקהמגיסטר למדעים במתמטיקהמן המניין35-
מתמטיקה שימושיתמגיסטר למדעים במתמטיקה שימושיתמן המניין34-
פיזיקהמגיסטר למדעים בפיסיקהמן המניין30-
כימיהמגיסטר למדעים בכימיהמן המניין20 + 10-
ביולוגיהמגיסטר למדעים בביולוגיהמן המניין20 + 10-
ארכיטקטורה ובינוי עריםמגיסטר למדעים בארכיטקטורה---
ארכיטקטורה ובינוי עריםמגיסטר למדעים בארכיטקטורה - בינוי ערים---
ארכיטקטורה ובינוי עריםמגיסטר לארכיטקטורה ובינוי ערים 1משלים4090-130
ארכיטקטורה ובינוי עריםמגיסטר לארכיטקטורה ובינוי ערים II
(לבעלי תואר ראשון בארכיטקטורה)
---
ארכיטקטורה ובינוי עריםמגיסטר למדעים בתכנון ערים ואזוריםמן המניין20-24מקצועות ליבה
ארכיטקטורה ובינוי עריםמגיסטר לתכנון ערים ואזוריםמן המניין40-44מקצועות ליבה
ארכיטקטורה ובינוי עריםמגיסטר למדעים בעיצוב תעשייתימשלים2624
מדעי המחשבמגיסטר למדעים במדעי המחשבמן המניין306
רפואהמגיסטר למדעים במדעי הרפואהמשלים32-
רפואהמגיסטר למדעי הרפואה במסלול ייעוץ גנטימשלים4020
מדע והנדסה של חומריםמגיסטר למדעים בהנדסת חומריםמשלים16-22כ- 34
מדע והנדסה של חומריםמגיסטר למדעים במדעי החומריםמן המניין34לפי הצורך
מדע והנדסה של חומריםמגיסטר להנדסה בהנדסת חומריםמשלים40לפי הצורך
הנדסה ביו-רפואיתמגיסטר למדעים בהנדסה ביו-רפואיתמשלים20כ- 30
הנדסה ביו-רפואיתמגיסטר להנדסה בהנדסה ביו-רפואיתמשלים4030
חינוך למדע וטכנולוגיהמגיסטר למדעים בהוראת הטכנולוגיה והמדעיםמשלים18-26כ- 30
חינוך למדע וטכנולוגיהמגיסטר להוראת הטכנולוגיה והמדעיםמשלים40כ- 30
ננו-מדעים וננו-טכנולוגיהמגיסטר למדעים בננו-מדעים וננו-טכנולוגיהמשלים2020
ביוטכנולוגיהמגיסטר למדעים בביוטכנולוגיהמשלים2020
אבטחת איכות ואמינותמגיסטר למדעים באבטחת איכות ואמינותמשלים20כ- 24
אבטחת איכות ואמינותמגיסטר לאבטחת איכות ואמינות---
הנדסת פולימריםמגיסטר להנדסה בהנדסת פולימריםמשלים4020
הנדסת פולימריםמגיסטר למדעים בהנדסת פולימריםמשלים16-20כ-30
הנדסת תכן וניהול ייצורמגיסטר למדעים בהנדסת תכן וייצורמשלים20לפי הצורך
הנדסת תכן וניהול ייצורמגיסטר להנדסה בהנדסת תכן וייצורמשלים40לפי הצורך
לימודי מקרקעיןמגיסטר בלימודי מקרקעיןמשלים/מן המניין51מקצועות לבה
אנרגיהמגיסטר למדעים בהנדסת אנרגיה--השלמות בהתאם לצורך
אנרגיהמגיסטר למדעים באנרגיה--השלמות בהתאם לצורך
רובוטיקה ומערכות אוטונומיותמגיסטר למדעים במערכות אוטונומיותמשלים2024
רובוטיקה ומערכות אוטונומיותמגיסטר למערכות אוטונומיותמשלים4024
תארים כללייםמגיסטר למדעים בטכנולוגיהמשלים16-24לפי הצורך
תארים כללייםמגיסטר למדעיםמשלים16-24לפי הצורך
תארים כללייםמגיסטר להנדסהמשלים40לפי הצורך