בוגרי מכללות

יוכל להגיש מועמדות אך ורק בוגר מכללה אשר הוכרה על ידי המועצה להשכלה גבוהה והוסמכה על ידה להעניק תואר אקדמי ראשון.

בוגר מכללה המעניקה תואר אקדמי ראשון בהוראה בבתי ספר תיכוניים יוכל להגיש מועמדות למחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים או לתוכניות בהן לא נדרש רגע אקדמי ספציפי (תכנון ערים ואזורים או מנהל עסקים).

כל מועמד ייבדק על פי לימודיו הקודמים, היקפם והישגיו בהם.