מסלולי הלימוד והדרישות הלימודיות לתואר דוקטור

לימודים לתארים מתקדמים מתקיימים בטכניון החל משנת 1948, ובית הספר ללימודים לתארים מתקדמים נוסד רשמית ב- 1956. הלימודים לתואר שני ושלישי מתקיימים כמעט בכל היחידות האקדמיות בטכניון. מאז הקמתו הכשיר בית הספר כ-22,230 בעלי תואר מגיסטר וכ-5,300 בעלי תואר דוקטור בהנדסה, מדעים, ארכיטקטורה, רפואה והוראה.

המסלול הרגיל

המסלול המקובל, בו לומדים מרבית הסטודנטים לקראת תואר דוקטור. מיועד לבוגרי תואר שני מחקרי ברמה גבוהה. הסטודנטים מקדישים את מירב זמנם למחקר ונדרשים ללמוד מספר מצומצם של קורסים.

המסלול הישיר

סטודנטים לתואר מגיסטר בנתיב מחקרי שהוכיחו כשרון ומצויינות במחקר והגיעו לממוצע גבוה בקורסים ונושא המחקר שלהם ניתן להרחבה להיקף הנדרש לעבודת דוקטור, יכולים לעבור למסלול הישיר לדוקטור, אם המנחה והוועדה לתארים מתקדמים ביחידה ממליצים על כך. לאחר המעבר, יוסב מעמד הסטודנט מסטודנט לתואר מגיסטר לסטודנט לתואר דוקטור, משך ההשתלמות יוארך, ותתווסף דרישת נקודות לתואר בהיקף שייקבע ע"י היחידה.

ניתן לבצע מעבר מתואר מגיסטר לדוקטור ישיר ביחידה בה הסטודנט רשום לתואר השני ועם אותם מנחים בלבד.

המסלול המשולב

מסלול מצויינות המיועד לסטודנטים בעלי נתונים אקדמים טובים מאד בתואר הראשון, לאחר שתואמה הנחיה עם חבר/ת סגל וכאשר היחידה האקדמית זיהתה בהם פוטנציאל למצויינות בתחום המחקר. הסטודנטים יתקבלו לתואר מגיסטר אך ייועדו מראש למעבר לתואר דוקטור בשלב מוקדם של לימודיהם. לאחר המעבר, יוסב מעמד הסטודנט מסטודנט לתואר מגיסטר, לסטודנט לתואר דוקטור, משך ההשתלמות יוארך ותתווסף דרישת נק' לתואר בהיקף שייקבע ע"י היחידה.

ניתן לבצע את המעבר מתואר מגיסטר לתואר דוקטור במסגרת המסלול המשולב ביחידה בה הסטודנט רשום לתואר השני ועם אותם מנחים בלבד.

המסלול המיוחד

מסלול מצויינות המיועד למועמדים בעלי תואר ראשון מדעי או הנדסי, שסיימו את התואר הראשון בהצטיינות (ממוצע 90 לפחות), או שהיו מצטייני נשיא ב-4 הסמסטרים האחרונים ללימודים, והפגינו יכולת מחקרית יוצאת דופן כבר בלימודי התואר הראשון.

דרישות סף להגשת מועמדות לתואר דוקטור

  • יכולים להגיש מועמדים בעלי תואר שני מחקרי מהטכניון או ממוסד אקדמי מוכר מהארץ או מחו"ל, אשר ממוצע הציונים שלהם והציון בעבודת התזה אינו נופל מ-80. לכל יחידה זכות לקבוע סף גבוה מהסף המינימלי.
  • מועמדים לתואר ד"ר נדרשים למצוא מנחה לפני הגשת מועמדות ולהגיש שני מכתבי המלצה; אחד מהמנחה לתזה בתואר שני. בחלק מהפקולטות דרישות מעבר לכך, מומלץ לברר עם רכזת לימודים מתקדמים ביחידה האקדמית, אם ומהן דרישות היחידה האקדמית מעבר לדרישות ביה"ס.
  • מועמדים שלמדו בחו"ל  – נא לקרוא המופיע בקישור באתר באנגלית.
  • בוגרי תארים שניים לא מחקריים המעוניינים בלימודים לתואר דוקטור, אנא קראו את המידע המופיע תחת "מחקר גישוש".
    ניתן לראות את הספים הנדרשים לכל יחידה אקדמית בקישור: יחידות אקדמיות, תכניות לימודים, סילבוסים ומנחים.
    לפרטים נוספים ניתן לעיין בתקנות בית הספר לתארים מתקדמים.
  • מועמדים חיצוניים (לא מלגאים) המעוניינים להתקבל לתואר דוקטור נדרשים להגיש תכנית המאושרת ע"י הועדה לתארים מתקדמים בפקולטה לה הם משויכים, בתוכנית יצוין כי המועמד יקדיש לפחות שלושה ימים בשבוע למחקרו בטכניון או מחוצה לו וכן יתחייב כי מקום עבודתו מודע ותומך ביציאתו ללימודים בתנאים שפירט.  כל האמור לעיל בכפוף לאישור המנחה המיועד והוועדה היחידתית לתארים מתקדמים.

מסלולים לתואר דוקטורט

מסלולים לתואר דוקטורט
מסלולי הלימוד לתואר דוקטורהדרישות הלימודיות בנוסף לתזה
המסלול הרגיל (לאחר סיום התואר השני)5-12 נקודות מתקדמים
המסלול הישיר (תוך כדי התואר השני)תוספת של נקודות ברמת מתקדמים, על פי דרישת הפקולטה לתואר ד"ר, בנוסף לדרישות המקוריות של התואר השני.
מסלול משולב, תואר שני ותואר דוקטור.
מיועד לסטודנטים מצטיינים בתואר הראשון שזוהו ע"י היחידה ומיועדים מראש למעבר לתואר דוקטור בשלב מוקדם של לימודיהם.
תוספת של נקודות ברמת מתקדמים, על פי דרישת הפקולטה לתואר ד"ר, בנוסף לדרישות המקוריות של התואר השני.
המסלול המיוחד (ישירות לאחר סיום התואר הראשון,
לבוגרי הטכניון)
25 נקודות מתקדמים לבוגר תואר 4 שנתי
36 נקודות מתקדמים לבוגר תואר 3 שנתי