מסלולי הלימוד והדרישות הלימודיות לתואר דוקטור

לימודים לתואר דוקטור לפילוסופיה – PhD מתקיימים בכל היחידות האקדמיות למעט: מנהל עסקים, אדריכלות נוף, הנדסת מערכות, הנדסת תכן וייצור, לימודי מקרקעין.
מועמדים חיצוניים (לא מלגאים) המעוניינים להתקבל לתואר דוקטור נדרשים להגיש תכנית המאושרת ע"י הועדה לתארים מתקדמים בפקולטה לה הם משויכים, בתוכנית יצוין כי המועמד יקדיש לפחות שלושה ימים בשבוע למחקרו (בטכניון או מחוצה לו). כל האמור לעיל בכפוף לאישור הוועדה היחידתית לתארים מתקדמים ובכפוף לאישור ממקום ההעסקה של המועמד.

מסלולים לתואר דוקטורט

מסלולים לתואר דוקטורט
מסלולי הלימוד לתואר דוקטורהדרישות הלימודיות בנוסף לתזה
המסלול הרגיל (לאחר סיום התואר השני)5-12 נקודות מתקדמים
המסלול הישיר (תוך כדי התואר השני)תוספת של נקודות ברמת מתקדמים, על פי דרישת הפקולטה לתואר ד"ר, בנוסף לדרישות המקוריות של התואר השני.
מסלול משולב, תואר שני ותואר דוקטור.
מיועד לסטודנטים מצטיינים בתואר הראשון שזוהו ע"י היחידה ומיועדים מראש למעבר לתואר דוקטור בשלב מוקדם של לימודיהם.
תוספת של נקודות ברמת מתקדמים, על פי דרישת הפקולטה לתואר ד"ר, בנוסף לדרישות המקוריות של התואר השני.
המסלול המיוחד (ישירות לאחר סיום התואר הראשון,
לבוגרי הטכניון)
25 נקודות מתקדמים לבוגר תואר 4 שנתי
36 נקודות מתקדמים לבוגר תואר 3 שנתי