הפקולטה להנדסת אווירונאוטיקה וחלל

מנחים בפקולטה
הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל מציעה מגוון רחב של אפשרויות להשתלמות לתואר שני ולתואר שלישי. מועמדים בוגרי הפקולטה, וכן בוגרים של פקולטות ומחלקות הנדסיות או מדעיות שונות (כגון: הנדסת חשמל, הנדסת מכונות, פיסיקה, כימיה ועוד) מוזמנים להגיש את מועמדותם.

במסגרת ההשתלמות ניתן להתמחות בשטחים הבאים:

 • אוירודינמיקה ומכניקת הזורמים
  אוירודינמיקה של גופים, מכניקת זורמים, בליסטיקה, מעבר חום ומסה, שיטות מספריות בזרימה, אוירואקוסטיקה, דינמיקת גזים קלושים.
 • מבנה ומכניקת המוצקים
  מכניקת המוצק, יציבות וקריסה, אלמנטים סופיים, מבנים וחומרים מרוכבים, עמידות וכשל, מבנים נבונים, חומרים ביולוגיים, אקטיביים, bio-inspired and mata-materials, הדפסה תלת-ממדית.
 • הנחייה, ניווט ובקרה
  ההנחיית טילים, ניווט (כולל ניווט נסמך ראיה ממוחשבת ואוטונומית), בקרת תעופה, שיערוך מצב ופרמטרים, זיהוי מערכות, גילוי וזיהוי תקלות, בקרה במערכות מרושתות, מערכות אדם-מכונה.
 • הנעה ושריפה
  הנעה סילונית, הנעה רקטית בהודף מוצק, ג'ל והיברידי שריפה, הנעה במנועי מגח סילון, תהליכי שריפה, אנרגיה ומעבר חום, הנעה חשמלית בחלל.
 • נושאים בין תחומיים
  כמו אווירואלסטיות, מסוקים, בקרת מבנים, תיאוריות ומתודולוגיות תכן, מערכות כלי טיס וחלל. מפעילי פלסמה.

בכל השטחים קיימת אפשרות למחקר בשיטות אנליטיות, ניסוייות או חישוביות. לפקולטה מעבדות מתקדמות בכל השטחים הנ"ל וכן חוות מחשבים מצוידות היטב. למשתלמים לתארים גבוהים יש גם אפשרות לנצל את מערך המחשבים המתקדם של הטכניון.

בעת מילוי טופסי הרישום על המועמד לציין את השטח בו הוא מעוניין לבצע את התמחותו. מומלץ כי בעת הרישום יציע המועמד מנחה מסגל הפקולטה בשטח ההתמחות שבחר. אם המועמד לא יבחר מנחה, או אם המנחה המיועד לא יוכל להנחות את המועמד, תמנה לוועדת תארים מתקדמים בפקולטה מנחה מתאים. בכל מקרה, המנחה ימונה כמנחה ארעי. עם אישור נושא המחקר, הפרויקט או עבודת הגמר, ימונה המנחה הקבוע.

לימודים לתואר מגיסטר

מטרת הלימודים לתואר מגיסטר היא להרחיב את ידיעותיו של הסטודנט בשטח האוירונוטיקה והחלל לדרגה גבוהה מזו שרכש בלימודי הסמכה ולאמנו בשיטות מחקר. מטרה זו מושגת על ידי לימוד מקצועות מתקדמים ברמת תארים מתקדמים, השתתפות בסמינרים מקצועיים ועבודת מחקר או פרויקט באחד משטחי ההתמחות או עבודת גמר. בנתיב מגיסטר ללא תזה, שיפורט להלן, לא נדרשת כתיבת תזה אולם יש ללמוד מספר גדול יותר של מקצועות. הקורסים המוצעים נבחרו כך שהמשתלם יוכל להרחיב את אופקיו המקצועיים, והם כוללים גם התפתחויות מדעיות ומקצועיות עדכניות, כך שהמשתלם יוכל להגיע לחזית הידע בשטח התמחותו.

במסגרת הלימודים לתואר מגיסטר ניתן לבחור באחד הנתיבים הבאים:

 • "מגיסטר למדעים בהנדסת אוירונאוטיקה וחלל" – למשתלמים שקיבלו תואר ראשון בהנדסת אוירונוטיקה וחלל או עברו השלמות מתאימות.
 • "מגיסטר למדעים" – למשתלמים אשר התואר הראשון שלהם אינו בהנדסת אוירונוטיקה וחלל אלא בתחום הנדסי אחר, ואינם נדרשים להשלים את החסר לתואר הראשון.
 • "מגיסטר להנדסה בהנדסת אוירונאוטיקה וחלל" (ME ללא כתיבת תזה) – למשתלמים בוגרי הנדסת אוירונוטיקה וחלל המעוניינים בהעמקת הידע בשטחי התמחותם על ידי לימוד מספר גדול יותר של מקצועות. בנתיב זה מומלצת השתלמות בשטח ראשי מבין השטחים הפקולטיים. הסטודנטים הרשומים לתכנית ה-5 שנתית יקבלו תואר זה. במקרים מיוחדים ניתן יהיה לפנות לוועדת תארים מתקדמים בבקשה מנומקת למעבר מנתיב זה לנתיב השתלמות עם תזה. (ראה תקנה 21 של ביה"ס לתארים מתקדמים).
 • "מגיסטר להנדסה"(ללא כתיבת תזה) – למשתלמים אשר התואר הראשון שלהם אינו בהנדסת אוירונוטיקה וחלל, ואינם נדרשים להשלים את החסר לתואר הראשון.
  בנתיב זה מומלצת השתלמות בשטח ראשי מבין השטחים הפקולטיים. הסטודנטים הרשומים לתכנית ה-5 שנתית יקבלו תואר זה. במקרים מיוחדים ניתן יהיה לפנות לוועדת תארים מתקדמים בבקשה מנומקת למעבר מנתיב זה לנתיב השתלמות עם תזה. (ראה תקנה 21 של ביה"ס ל תארים מתקדמים).

תנאי הקבלה

על המועמדים לתארים מתקדמים לקראת התואר מגיסטר, לעמוד בתנאי הקבלה של בית הספר לתארים מתקדמים. ממועמדים בנתיב "מגיסטר למדעים בהנדסת אוירונוטיקה וחלל", או בנתיב "מגיסטר למדעים", נדרש ממוצע של 83 ומעלה בלימודי הסמכה, ללא מקצועות בחירה חופשית, או רמה דומה בתואר הראשון במוסד אחר.  בוגר שלא הגיע להישגים אלה בלימודי ההסמכה יכול להגיש בקשה לקבלה לאחר שלוש שנות עבודה מקצועית, ובקשתו תישקל לאור המלצות על כישוריו והישגיו המקצועיים.

מועמדים בין לאומיים נדרשים למצוא מנחה ולקבל את אישורו להנחייתם עוד בטרם הגשת המועמדות ללימודים.

על מועמד המבקש להתקבל ללימודים לתואר ME ללא תזה, לעמוד בתנאי הקבלה של בית הספר לתארים מתקדמים.

ניתן להכיר במקצועות שנלמדו במסגרת היחידה ללימודי המשך, או באוניברסיטאות אחרות, באישור הוועדה הפקולטית לתארים מתקדמים ובאישור ביה"ס לתארים מתקדמים.  (ראה תקנה 23 של ביה"ס לתארים מתקדמים).

דרישות הלימוד

על המשתלם ללמוד מקצועות בהיקף הנדרש:
40 נקודות בנתיב ללא תזה (כולל פרויקט גמר בהיקף של 6 נקודות), 28 נקודות בנתיב עבודת גמר ו-20 נקודות בנתיב מחקר או פרויקט.

יש לבצע מחקר או פרויקט בהיקף מתאים:
12 נקודות בנתיב עבודת הגמר ו-20 נקודות בנתיבים האחרים (מספרים אלה אינם כוללים נקודות השלמה).

 • נתיב מחקר
  היקף התואר 40 נק', מתוכן היקף המחקר 20 נק' והיקף המקצועות 20 נק'.
 • נתיב פרויקט
  היקף התואר 40 נק', מתוכן היקף הפרויקט 20 נק' והיקף המקצועות 20 נק'.
 • נתיב עבודת גמר
  היקף התואר 40 נק', מתוכן היקף עבודת הגמר 12 נק' והיקף המקצועות 28 נק'.
 • נתיב ללא תזה
  היקף התואר 40 נק', מתוכן היקף פרויקט הסיום 6 נק' והיקף המקצועות 34 נק', מתוכם 6 נק' חובה.

כל המשתלמים, בכל נתיב, חייבים ללמוד לפחות קורס מתמטי אחד מהרשימה.

מעבר למסלול ישיר לדוקטורט

על המשתלם לעמוד בדרישות הקבלה הפקולטיות ובתנאי ביה"ס לתארים מתקדמים המפורטים בתקנה 24.07 של ביה"ס לתארים מתקדמים.

דרישות השלמה לבוגרי פקולטות אחרות

סטודנט בעל תואר ראשון מפקולטה להנדסה השונה מהנדסת אוירונוטיקה וחלל, המעונין לקבל תואר "מגיסטר למדעים בהנדסת אוירונוטיקה וחלל" יחויב להשלים 20 נקודות לפי הפרוט הבא:

מס' הקורסתיאורנק"ז
084311אוירודינמיקה בלתי דחיסה3.5
084312זרימה דחיסה2.5
084515מבוא לתורת האלסטיות3.5
084738תורת הבקרה3
084220מכניקת הטיס 12.5
084221מכניקת הטיס 22.5
אחד משני המקצועות הבאים:
085407מנועי סילון2.5
085406הנעה רקטית2.5

הסטודנט יוכל לקבל פטור ממקצועות בהם יוכיח ידע. סטודנט כזה המעונין לקבל תואר "מגיסטר למדעים" (ללא ציון שם הפקולטה) יחויב במקצועות השלמה על פי המלצת המנחה ובאישור הוועדה לתארים מתקדמים.  (ראה תקנה 22.02 של ביה"ס לתארים מתקדמים).

דרישות השלמה לבוגרי תואר תלת שנתי

ועדת תארים מתקדמים תדון בכל מועמד ותחייב אותו בהשלמות (ראה תקנה 23.03 של ביה"ס לתארים מתקדמים).

דרישות השלמה במסלול ללא תזה

משתלמים אשר אינם בוגרי הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל יידרשו בהשלמות על פי המלצת ועדת תארים מתקדמים.

המחקר או הפרוייקט

(להוציא בנתיב המוביל לתואר "מגיסטר להנדסה בהנדסת אוירונוטיקה וחלל")
מטרת המחקר לקראת התואר מגיסטר (בהיקף 20 נקודות) היא להקנות למשתלם שיטות מתקדמות של מחקר ופיתוח. מטרת הפרויקט (בהיקף 20 נקודות) היא לאמן את המשתלם בשיטות מתקדמות של תכן הנדסי. מטרת עבודת הגמר (בהיקף 12 נקודות) היא גיבוש הידע שנרכש בלימודי המגיסטר. המחקר או הפרויקט לקראת תואר המגיסטר יכול להתפתח בצורות שונות בהתאם לשטח התמחותו של המשתלם. הוא יכול להיות עיוני, חישובי, ניסויי או שילוב שלהם. הוא יכול לעסוק בנושא בסיסי או הנדסי מעשי. הוא יכול לעסוק בבעיה כללית או בבעיה הנדסית מסוימת (ראה תקנה 27 של ביה"ס לתארים מתקדמים).
דרישת הפקולטה ממשתלם פנימי (המקבל מלגה) היא להגיש  הצעת מחקר יחד עם מנחה קבוע תוך 8 חודשים מתחילת השתלמותו.

עבודת גמר

ראה תקנה 28 של ביה"ס לתארים מתקדמים.

החיבור ובחינת הגמר

ראה תקנה 29 של ביה"ס לתארים מתקדמים.

לימודים לתואר דוקטור

תנאי הקבלה

יתקבלו להשתלמות לתואר "דוקטור לפילוסופיה" מועמדים שסיימו את לימודי המגיסטר (בפקולטות הנדסיות/מדעיות) בציונים גבוהים, ומעונינים בפיתוח יכולתם המחקרית.  מהמועמדים ידרשו שני מכתבי המלצה מתאימים. משתלמים לתואר דוקטור יכולים להתקבל גם במסלול הישיר (סעיפים 24.07, 32.06) וגם במסלול המיוחד (סעיף 32.05). תנאי הקבלה למסלול המיוחד בפקולטה הם ממוצע מצטבר של  90 לפחות בלימודי הסמכה, או היות הסטודנט/ית מצטיין/ת נשיא בארבע הסמסטרים האחרונים, וכן עדות ליכולת מחקרית.
על המועמד/ת לעמוד בדרישות בית הספר לתארים מתקדמים. מועמדים העומדים בדרישות אלה ירואיינו על ידי הוועדה הפקולטית לתארים מתקדמים, אשר תעביר המלצתה הסופית לביה"ס לתארים מתקדמים.

הליך ההרשמה

ראה תקנה תקנה 32.09 של ביה"ס ללימודים מתקדמים.

דרישות הלימוד ודרישות כלליות

מטרת עבודת הדוקטור היא אימון המשתלם בביצוע מחקר מדעי באופן עצמאי. עבודת הדוקטור צריכה לקדם במידה משמעותית את הידע וההבנה בתחום הנחקר ולהיות מתאימה לפרסום בכתב-עת מדעי בעל מוניטין בין-לאומי. רוב זמנו של המשתלם לתואר דוקטור מוקדש לעבודת המחקר. יחד עם זאת מצפים מהמשתלם להשתתף בסמינרים מקצועיים, ללמוד קורסים מתקדמים ולהרחיב את ידיעותיו המקצועיות הן בלימוד עצמי והן בלימוד מקצועות ברמת מתקדמים. משתלם לתואר דוקטור יחויב בדרך כלל בלימוד פורמאלי של מקצועות בהיקף של 9 נקודות לפחות (ראה תקנות תקנות 33-37 לתקנות ביה"ס לתארים מתקדמים).

מידע נוסף

מזכירות תארים מתקדמים בפקולטה 
טל': 04-8293365
אתר האינטרנט של הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל