הפקולטה לרפואה

מנחים בפקולטה
בפקולטה לרפואה מסלולים להשתלמות לתארים MSc ו- PhD במדעי הרפואה. פרשיות הלימודים כוללות קורסים פרונטליים, סמינרים, קריאה מודרכת בהנחיית חבר סגל, בשטחי מדעי הרפואה ועבודת מחקר בתחומים ביורפואיים, פרה-קליניים או קליניים.

שטחי המחקר הפרה-קליניים הנם:

 • אימונולוגיה
 • אנדוקרינולוגיה
 • אנטומיה
 • אפידמיולוגיה
 • ביוכימיה
 • ביולוגיה של התא
 • ביופיסיקה
 • גנטיקה
 • חקר הסרטן
 • מדעי ההתנהגות
 • מיקרוביולוגיה
 • נוירוביולוגיה
 • פיסיולוגיה
 • פרמקולוגיה
 • ביולוגיה מולקולרית

לימודים לתואר מגיסטר

תנאי הקבלה

מתקבלים בוגרי תואר ראשון (תלת-שנתי או ארבע-שנתי) בפקולטות מדעיות. מהמועמדים נדרש ציון ממוצע של 80 לפחות בלימודים לתואר הראשון.

על המועמד למצוא מנחה מבין חברי הסגל בפקולטה לפני הרשמתו. טופס "הסכמה לשמש כמנחה" ניתן לקבל במזכירות תארים מתקדמים בפקולטה לרפואה, בנין רפפורט, בת-גלים, או באתר הפקולטה. כמו כן יידרש המועמד לעבור ראיון קבלה.

סטודנט לתואר מגיסטר יידרש לבצע עבודת מחקר בהנחיית חבר סגל, בהתאם לתקנות ביה"ס לתארים מתקדמים, סעיף 27.

סטודנטים לתואר מגיסטר אשר יוכיחו הצטיינות מיוחדת במחקר ובלימודים, יוכלו לעבור למסלול ישיר לקראת התואר "דוקטור לפילוסופיה" (בהתאם לתקנות ביה"ס לתארים מתקדמים, סעיף 24.07).

דרישות הלימודים

דרישות מתקדמיםהשלמותתואר
20 נק' 10נק' הסמכה/מתקדמים בוגרי תואר 3 שנתי במדעי החיים
16 נק' -בוגרי תואר 4 שנתי במדעי החיים
16 נק' השלמות עפ"י קביעת הוועדה לתארים מתקדמים בפקולטה בוגרי תואר ראשון/שני החסרים רקע ביולוגי בהיקף מספיק
החל משנת הלימודים תשע"ז כל המקצועות בתארים מתקדמים ינתנו באנגלית

מסלול ליעוץ גנטי (ללא תזה)

מטרת המסלול היא להקנות למשתלם ידע עדכני בגנטיקה רפואית, בהבנה של מנגנונים גנטיים להתפתחות מחלות – מרמת הגן ועד לחלבון, בטכנולוגיות מולקולריות ואחרות לאבחון מצבים אלה ולטיפול במחלות בתחומים שונים, בהערכת סיכונים להישנות של מצבי מחלה במשפחות, ובפענוח תוצאות של בדיקות אבחנתיות עם המלצות רלבנטיות להתערבות טיפולית.
ניתן דגש על פיתוח כישורים במסירת המידע המורכב למשפחות, תוך התחשבות במטען רגשי ואחר הנלווה לכך, והתייחסות מיוחדת לייעוץ גנטי באוכלוסייה עם ריבוי תרבויות.
המסלול נפתח אחד לשנתיים.

תנאי הקבלה

יכולים להגיש מועמדות בוגרי תואר ראשון (תלת שנתי או ארבע שנתי) בתחומי מדעי החיים. נדרש ציון ממוצע 85 לפחות בתואר הראשון. כן יכולים להגיש מועמדות בוגרי תואר מגיסטר או דוקטור במדעי החיים. ניסיון בפעילות טיפולית או חברתית מקנה יתרון.
המועמדים יעברו ראיון אישי.

דרישות הלימוד

תוארהשלמותנקודות מתקדמים
בוגרי תואר 3 שנתי במדעי החיים
20 נק' הסמכה/מתקדמים
40 נק'
בוגרי תואר 4 שנתי במדעי החיים
-40 נק'
בוגרי תואר מגיסטר או דוקטור במדעי החיים
-40 נק'
בוגרי תואר שני/שלישי החסרים רקע ביולוגי בהיקף מספיק
השלמות עפ"י קביעת הוועדה לתארים מתקדמים בפקולטה
40 נק'

לימודים לתואר דוקטור

תנאי הקבלה

למסלול יתקבלו מועמדים מצטיינים (ממוצע 88 לפחות) בעלי תואר MSc או MD . קבלתם של סטודנטים שסיימו לימודיהם בחו"ל תהיה בהתאם להנחיות ביה"ס לתארים מתקדמים.

על המועמד למצוא מנחה מבין חברי הסגל בפקולטה לפני הרשמתו. טופס "הסכמה לשמש כמנחה" ניתן לקבל במזכירות תארים מתקדמים בפקולטה, או באתר הפקולטה.

דרישות הלימוד

נדרשות 10-16 נקודות לימוד. ממועמדים בעלי רקע חסר תתכנה דרישות ספציפיות נוספות.
החל משנת הלימודים תשע"ז כל המקצועות בתארים מתקדמים יינתנו באנגלית.

סטודנט לתואר דוקטור יידרש לבצע עבודת מחקר בהנחיית חבר סגל, בהתאם לתקנות ביה"ס לתארים מתקדמים, סעיף 35.

לימודים במסלול משולב MD/MSc – MD/PhD

למסלול זה יוכלו להתקבל בוגרי שנה ג' בפקולטה לרפואה, בעלי הישגים גבוהים במיוחד (ממוצע 85 לפחות) ואשר יעברו תהליכי מיון נוספים. המתקבלים למסלול ייטלו בתום השנה השלישית פסק זמן מלימודי הרפואה לצורך לימודים וביצוע עבודת מחקר לתואר MSc. הלימודים והמחקר יוכלו להתבצע בכל פקולטה בטכניון. עפ"י תקנות ביה"ס לתארים מתקדמים, יוכל הסטודנט לבקש במהלך השתלמותו העברה למסלול ישיר ללימודים לתואר PhD. במקרה זה יידרש הסטודנט לשנת חופשה נוספת מלימודי הרפואה (ראה תקנון המסלול המיוחד).

מידע נוסף

מזכירות תארים מתקדמים בפקולטה, טל. 04-8295374
אתר הפקולטה לרפואה